Meninger
1/2020

Leder: Siste reis med bokbussen i Karasjok, Utsjok og Porsanger

Odd Letnes

Bokbussen i Karasjok, Utsjok og Porsanger feiret 30 årsjubileum 9.oktober i 2019, på dagen tretti år etter at kong Olav i åpnet Sametinget i Norge. Drøye to måneder senere var bokbussen gått over i historien.

Det var kommunene Karasjok og Utsjok som startet samarbeidet om bussdrift, og Porsanger kom med i 1992. I de tre siste årene har bokbussen også hatt et stopp på Kokelv oppvekstsenter i Kvalsund kommune. Bokbussens lengste ruter har blant annet vært til Suošjávri og Váljohka i Karasjok, Nuorgam og Gámasmohkki i Utsjok, Smørfjord og Mårnes i Porsanger, og Kokelv i Kvalsund kommune. På sine ruter har bussen besøkt gårder, privathus, skoler. barnehager, institusjoner og sykehjem.

På disse 30 årene har bokbussen og tilbudene på enkelte områder endret seg. Datamaskiner og internett har erstattet stempling og papirkatalog. Lydkassetter og videokassetter er blitt erstattet med cd, dvd og blu ray. De siste årene har også bokbussen tilbudt utlån av e-bøker, men mesteparten av utlånet var fortsatt vanlige bøker og tidsskrifter i papirutgaver. Bokbussen har i tillegg vært et kjærkomment møtested hvor publikum kunne møtes og prate samisk.

Det er langt mellom husene og bygdene i Finnmark. Og mellom bibliotekene. Fra en ende av den u-formede Porsangerfjorden til den andre tar det for eksempel tre timer å kjøre. Biblioteket ligger midt i. Dermed er det ikke bare «å ta en tur» til biblioteket, selv for de som har bil. Bokbussen trosset vær og vind og mørketid og hadde en viktig funksjon å fylle i et grisgrendt lokalsamfunn. Det forteller tallene tydelig: I løpet av 30 år har bokbussen hatt 342 709 registrerte utlån og kjørt over 690 000 kilometer til sammen i samarbeidskommunene. Suksesshistorier til tross, i Norge er vi dårlig til å ta vare på bokbussene våre. I 1993 rullet det 47 bokbusser omkring i landet, i 2015 var tallet sunket til 18.

Bok og Bibliotek var med på siste ferd med den samiske bokbussen i Karasjok, Utsjok og Porsanger i desember 2019. Det ble en vemodig reise, hvor de ansatte ble møtt med kaker og klemmer og tårer av trofaste brukere i alle aldersgrupper. «Det var virkelig overraskende å se hvor mye vi har betydd for så mange. Jeg må innrømme at jeg ble rørt flere ganger,» sier Else Marie Østby på Bokbussen. Det er et kulturpolitisk nederlag i Finnmark at Sametinget ikke kunne fortsette å bevilge penger til denne bokbussen, som har betydd så mye for så mange.

odd.letnes@bokogbibliotek.no