Norsk bibliotekforening
1/2020

Det 77. norske Bibliotekmøte – Norsk Bibliotekforening sitt program

Å bygge pedagogikkompetanse i fagbibliotek

Pedagogikk og undervisningskompetanse er et stort og viktig tema i fagbiblioteksektoren, og bibliotekene er en viktig brikke i studentenes læringsmiljø. Hvordan sikre en felles og profesjonell undervisningspraksis? Hvordan kan bibliotekene systematisk bygge kompetanse innen undervisning og læring?

Sammen med Norsk Fagbibliotekforening arrangerer vi dette seminaret onsdag 18. mars kl. 13:30.

Bibliotekarprofesjonen – er den truet?

Torsdag 19. mars kl. 10:15 arrangerer vi et fellesmøte for å diskutere bibliotekarprofesjonens fremtid. Hva bestemmer profesjonen bibliotekar? Profesjoner kjennetegnes ved spesialisert faglig kunnskap og profesjonen operer på vegne av samfunnet der møtet med mennesket står sentralt. Samfunnet er i endring og bibliotekene er i endring. Trenger vi en ny identitet for profesjonen? Har bibliotekarer en god profesjonsforståelse? Hvordan forvaltes samfunnsmandatet? Har profesjonen fremdeles faglig autonomi eller har den mistet grepet? Vi tar diskusjonen. Deltakere i samtalen er Kim Tallerås fra OsloMet, Tine Segel fra Bibliotekarforbundet i Danmark og Roger Blomgren fra Høgskolen i Borås.

Biblioteksjefplakaten

Sammen med Bibliotekarforbundet, Fagforbundet og Kulturforbundet i Delta arrangerer vi seminaret «Biblioteksjefplakaten» torsdag 19. mars kl. 14:45. Biblioteksjefen er etter loven den faglige og administrative leder for kommunens samlede folkebibliotekvirksomhet. Men hvordan er det i virkeligheten? Blir biblioteksjefer tatt med i kommunens planer og utviklingsarbeid? Hva skjer i nye kommunestrukturer og nye administrative modeller? Organisasjonene har sammen utarbeidet anbefalinger for hva som er en biblioteksjefs ansvarsområde basert på lov, forskrift og organisasjonenes erfaringer. Seminaret gjennomgår plakaten med innspill fra virkeligheten og resultater fra en undersøkelse som er gjort hos biblioteksjefer rundt om i landet.

Står velmenende folkebibliotekarer i veien for skolebibliotekutvikling?

Vår spesialgruppe NBF Skole inviterer til debatt om samarbeidet mellom folkebibliotek og skoler torsdag 19. mars kl. 14:45. Står folkebibliotekenes velmenende tilbud om lesestimulerende aktiviteter til skolene i veien for skolenes egen skolebibliotekutvikling? Hvordan kan vi i så fall gjenkjenne når det skjer? Og hva kan vi gjøre for at folkebibliotek og skoler samarbeider på en likeverdig måte?

Ulike modeller for drift av bibliotek

Dette avslutningsmøtet står også i regi av NBF og finner sted fredag 20. mars kl. 11:30. Bibliotekets kjerneoppgaver er forankret i bibliotekloven og i tillegg ser vi at brukermedvirkning og lokale tilpasninger er nødvendig. Hva skjer på bibliotekene? Hvordan lage lokale løsninger for informasjonstjenester, servicetorg eller bokhyller og bokutlån i butikk? Hvordan bruke ansattes kompetanse, samarbeide med andre kommunale tjenester eller frivillige organisasjoner? Vi har samlet et lite knippe biblioteksjefer som forteller om hvordan de drifter sitt bibliotek og hvordan man ser på framtidens drift av bibliotek. Deltakere i samtale er Anne Torill Stensberg, bibliotek- og kultursjef på Sølvberget i Stavanger; Jenny Poncin fra Axiell og Siri Tidemann Naalsund, biblioteksjef i Asker.