Norsk bibliotekforening
1/2020

Disse fire yngre bibliotekansatte har fått stipend!

Lise Arinda Ruud, Handelshøyskolen BI campus Trondheim, biblioteket Lise (27) har vært bibliotekar på BI campus Trondheim siden januar 2019. Handelshøyskolen BI er en høyskole som setter kompetanseutvikling høyt og I fjor høst lyste vi ut, sammen med Biblioteksentralen, fire stipend for deltakelse på Bibliotekmøtet i Haugesund. Stipend har vært øremerket yngre bibliotekansatte. Det kom inn femten søknader, og disse fire fikk tildelt stipend:

Tekst: Norsk Bibliotekforening

Melissa Solvang

Melissa Solvang, Bø bibliotek. Melissa (25) har vært ansatt som biblioteksjef hos Bø bibliotek i Vesterålen i to år. Hun sitter også i styret for NBF Nord. Hun jobber i en liten kommune som er nødt til å prioritere når de kan sende sine ansatte på møter, kurs og konferanser ettersom budsjettet ikke strekker til. – Derfor er jeg veldig glad det finnes stipendordninger som gjør det mulig å reise rundt på møter, sier Melissa.

Ramona Isabell Wallin

Ramona Isabell Wallin, Hasvik folkebibliotek. Ramona (27) har vært biblioteksjef for Hasvik folkebibliotek siden 2018 og er også kommunes kontakt for DKS. Hun er den eneste bibliotekaren i kommunen og siden biblioteket er lokalisert på ei øy, har hun lite kontakt med andre bibliotekarer utenom på nett. – En av grunnene til at jeg ønsker å delta på bibliotekmøte er å snakke med kolleger fra andre steder i landet og skape kontakter. Jeg ønsker også inspirasjon til å gjøre biblioteket bedre for selv om det er en liten kommune og jeg er alene ønsker jeg å gi brukerne det beste tilbudet mulig, sier Ramona Isabell.

Lisa Arinda Ruud

Lise Arinda Ruud, Handelshøyskolen BI campus Trondheim, biblioteket. Lise (27) har vært bibliotekar på BI campus Trondheim siden januar 2019. Handelshøyskolen BI er en høyskole som setter kompetanseutvikling høyt og etterspørselen for å dra på seminarer, møter og konferanser er stor. – Gjennom studieforløpet, hvor jeg blant annet hadde praksis hos dere i NBF sentralt, fikk jeg høre mye positivt om Bibliotekmøtet. Jeg har blant annet hørt at dette er en fantastisk arena for inspirasjon, faglig utvikling og nettverksbygging. Det at dere nå utlyser stipend for unge bibliotekarer gjør at vi kan få en opplevelse som vi ellers ikke hadde fått muligheten til, forteller Lise.

Kristina Tørå Solsvik

Kristina Tørå Solsvik, Froland bibliotek. Kristina (34) har jobbet åtte år i bibliotekverden, der hun har i halve den tiden jobbet alene på ulike bibliotek. Det har vært nærmest umulig for henne å kunne delta på slike møter som Bibliotekmøte, både på grunn av kostnadene og fordi hun har vært den eneste som holder hjula i gang på jobb. Nå jobber hun sammen med to andre på Froland bibliotek i Agder. Der har de ikke midler til å dra på slike arrangementer. – Derfor hadde det vært fantastisk å kunne få mulighet med deres hjelp å kunne delta på møte i Haugesund, skriver Kristina i søknaden sin.

FAKTA

Yngre ansatte på bibliotekene har ofte ikke mulighet til å delta på større konferanser. På større bibliotek er det mange om beinet, og på mindre bibliotek er det ofte dårlig med ressurser. Dette stipendet skal gjøre slik at noen får anledning til å delta på Bibliotekmøtet for første gang. Stipendet dekker deltakelse i sin helhet med reise, opphold, konferanseavgift og middag. Melissa, Ramona Isabell, Lise og Kristina er også invitert til egne møter med Biblioteksentralen og Norsk Bibliotekforening. Vi gleder oss til å høre mer om deres opplevelser etter Bibliotekmøtet!