Klipp
1/2020

Fengselsbibliotekar vant Pådriverprisen 2020!

Norsk Bibliotekforening tildeler Pådriverprisen 2020 til Tina Malén Hansen, fengselsbibliotekar i Horten fengsel og Bastøy fengsel.

Tekst: Norsk Bibliotekforening.

Tina Malén Hansen arbeider på biblioteket i Bastøy fengsel og biblioteket i Horten fengsel, som begge er underavdelinger av Horten bibliotek. På Bastøy har hun utviklet en festival, startet spillgrupper og laget kinorom. Fengselsbibliotek er ikke blant bibliotektypene vi hører mest om, rett og slett fordi brukerne er få i antall. Men innsatte er en viktig gruppe som trenger et godt fungerende bibliotek, kanskje særlig som et avbrekk fra monotonien i hverdagen.

Tina Malén Hansen har sørget for at fengselsbiblioteket har blitt en integrert del av driften til Horten bibliotek og fengslene. Hun har tatt begrepet «biblioteket som møteplass» inn i fengselet, og kombinerer rollene som miljøarbeider, bibliotekar og litteraturformidler. Hun er omgjengelig, trivelig og lett å snakke med, noe som er viktig for alle bibliotekansatte, men særlig for en som arbeider i et fengsel.

Pådriverprisen skal gå til en som er innovativ, kreativ og en pådriver i utviklingsarbeidet. Tina skal holde Pådriverforedraget på Det 77. norske Bibliotekmøte i Haugesund.

Pådriverprisen skal gå til en som er innovativ, kreativ og en pådriver i utviklingsarbeidet.