Klipp
1/2020

MINNEORD Jon Anjer

Jon Anjer døde på Akerselva sykehjem, 5. november, 75 år gammel etter lang tids sykdom.

Jon hadde studert både psykologi og realfag og var fagreferent på Universitetsbiblioteket i Oslo. Han var blant de første som hadde kunnskap om databaser i bibliotek. Dette var grunnen til at han ble ‘hentet inn’ til Statens bibliotek- og informasjonshøgskole først som timelærer og lektor fra 1988. Her bidro han til å fornye de såkalte søkefagene. Han var godt orientert om databaser og om søketeknikker. Han arbeidet bevisst for at de nye hjelpemidlene ikke skulle være for spesialistene, men naturlige redskaper for alle bibliotekarer. Realfagsbakgrunnen gjorde også at han laget god undervisning i matematikk og statistikk.

Jon var aktiv i bibliotekmiljøet, og han var med på å stifte NOLUG (Norwegian Online User Group). Her formidlet han ny kunnskap om elektroniske informasjonsressurser. Han var spesielt opptatt av klassifikasjon og terminologi, og han la ned en stor innsats i den norske utgaven av Europeisk pedagogisk tesaurus.

Ved Høgskolen i Oslo laget Jon mange lærebøker og kompendier, men han var ikke spesielt opptatt av meritterende forskning. Han ville først og fremst lage god undervisning. I et intervju uttalte han at hans hjerte lå på venstresiden, og han fulgte Maos ord om at massene er de virkelige heltene: «Det har jeg tatt til meg. Her er det studentene som er massene. Studentene er de virkelige heltene her.» Han levde etter sitt motto. Jon satte studentene og deres behov først. Vanskelige emner ble lirket inn med morsomme og forklarende eksempler. Hans dør var åpen, alle ble møtt med en lun og underfundig humor. Det var alltid hjelp å få, både for studenter og for kolleger. Med andre ord en høyt elsket lærer og kollega.

Som pensjonist engasjerte Jon seg i slektsforskning, spesielt i områdene rundt Trøgstad. Vi minnes også Jon som en aktiv og stolt bestefar.

Ragnar Audunson, Øivind Frisvold,
Liv Gjestrum, Kari Gyllander,
Tor Henriksen, Jofrid Holter