Meninger
3/2020

Bok og Bibliotek i koronatider

Odd Letnes

I den perioden hvor stoffet til denne utgaven har blitt til, har bibliotekverdenen, som mye av samfunnet ellers, vært stengt. Jeg har alltid syntes det er viktig å formidle fra prosjekter og aktiviteter ute i bibliotekene, men denne gangen ble det vanskelig å lage slike reportasjer, siden det ikke var mulig å reise rundt i landet. Det var heller ikke bare å sende epost til en biblioteksjef og avtale et møte for å dekke en aktivitet. Men det har blitt mye bibliotekstoff i denne utgaven likevel. Vi har snakket med en rekke biblioteksjefer omkring i landet for å få en statusrapport fra bak kulissene, vi har også hentet inn artikler som ser på bibliotekene i Sverige og Danmark i en koronatid. Jeg har også vært nysgjerrig på hva koronakrisen kan ha fått får betydning for folks lesing og lesevaner. Vi har derfor spurt en rekke kulturpersonligheter om dette, og fått mange spennende svar og synspunkter, som alt i alt gir en spesielt vinklet litteraturformidling.

Midt i det hele dukket det også opp en større debatt, som ble utløst av Joron Pihls debattinnlegg på www.bokogbibliotek.no – «Folkebiblioteket – en møteplass for hatefulle ytringer?» (21.4.2020). Nye stemmer i debatten er: Ragnar Audunson, Vidar Lund, Toril Høimyr og Knut Skansen, pluss de seks biblioteksjefene i storbyene.

Når dette bladet ligger på bordet ditt, kan det ha skjedd en del i bibliotek-Norge siden deadline (25. mai). Uansett gir koronastoffet i denne utgaven et spennende bilde av hvordan bibliotekene i Norge kastet seg rundt og fant nye måter å utføre samfunnsoppdraget på, til tross for mer eller mindre stengte dører. Hva som skjer utover sommeren, er vanskelig å si. Men jeg er veldig interessert i glimt fra bibliotek-Norge i en tid hvor myndighetene nå slakker av på de strengeste tiltakene. Så ta bare kontakt hvis du har noe interessant å fortelle.

Med dette ønsker jeg alle lesere en riktig god sommer!

odd.letnes@bokogbibliotek.no