Norsk Bibliotekforening
3/2020

NBF Tidsskriftformidlingen Anbefaler

Norsk Hagetidende

Norsk Hagetidend er landets største og eldste hageblad. Magasinet er medlemsbladet til Hageselskapet. Det er også er i løssalg landet over.

Bladet ble første gang utgitt i 1885, da under navnet Norsk Havetidende.

Her finner alle som dyrker grønne gleder en inspirasjons- og kunnskapskilde, enten de har en balkong, en hageparsell, et fellesareal eller en hage.

I Norsk Hagetidend er det lesestoff for alle som er opptatt av prydhager og hagepryd, dyrking av frukt og grønnsaker, planløsning, mindre byggeprosjekter, hygge og ressursutnyttelse. Bladet tilstreber å være interessevekkende, lett tilgjengelig og underholdende. Både lesere med generell hageinteresse og kunnskapsrike amatører skal finne noe av interesse i hvert nummer.

Målgruppen er alle som er glad i, og som søker inspirasjon til egen eller felles hage. Det er medlemmer i Det norske hageselskap - planteskoler - hagesentre - landskapsarkitekter - media - politikere – skoler. Leserne er hageentusiaster på jakt etter inspirasjon, produkter og kunnskap for å lykkes med sine planer og realisere sine drømmer!

Magasinet leveres 10 ganger i året.

Synes du dette virket interessant? Alle er velkomne til å tegne abonnement, enten via NBTF Interaktiv eller ved å sende oss en e-post.

Ta kontakt, så forteller vi hvordan vi kan gi dere en enklere tidsskrifthverdag!

Telefon: 23 24 34 30

E-post: tidsskrift@norskbibliotekforening.no