Norsk Bibliotekforening
3/2020

Småsaker

Biblioteksektoren får 48,6 millioner

I mai betales spillemidler ut til kultursektoren, og for biblioteksektoren gjelder det 48,6 millioner kroner. Den kulturelle skolesekken får 285 millioner kroner.

- Vi fordeler midlene som i fjor, men vi er åpne for at det kan være behov for å bruke dem på en annen måte på grunn av koronasituasjonen. Vi har tillit til at mottakerne har best forutsetning til å vite hvordan midlene best kan komme til nytte, sier kultur- og likestillingsministeren Abid Q. Raja i pressemeldingen.

British Library havner bakpå

The British Library, nasjonalbiblioteket, skulle ha åpnet årets desidert største satsing 24. april. Utstillingen «Unfinished Business: The Fight for Womens Rights», skulle stått helt til 23. august og hatt et rikt utvalg av arrangementer og over 20 store samarbeid med biblioteker over hele UK. Den er selvsagt utsatt siden biblioteket ikke har åpnet dørene ennå. Nå spøker det også for årets andre store utstilling, Elizabeth and Mary som skulle ha de største hallene og all oppmerksomheten til høsten. Det dreier seg om monarkene Elizabeth 1 og Mary av Skottland. Men monarkiet er seigt og kan nok vente.

Delta i Bærekraftsbiblioteket

Påmeldingen til Bærekraftsbiblioteket åpnet 4. mai på www.fn.no/bærekraftsbiblioteket,. Skoler, biblioteker og andre organisasjoner over hele landet inviteres til å delta.

Bærekraftsbiblioteket består av 17 boklister med oppfølgingsmateriale, hvor hver liste er knyttet til ett bærekraftsmål. Hver bokliste har oppfølgingsmateriale for voksne som viser hvordan man kan snakke om bøkene man har lest, forslag til andre typer aktiviteter og hvordan de kan forberedes, og viser hvordan man med utgangspunkt i den aktuelle boka kan reflektere over bærekraftsmålet og hva man selv kan gjøre.

Enda flere lesekiosker åpnes

Foreningen !les og Sparebankstiftelsen åpner enda flere lavterskel minibiblioteker rundt i Norge. Mange steder er det bibliotekene som er faddere for de røde telefonkisokene med bokhyller og holder et øye med dem. Åpningsplanene stoppet litt opp i vår på grunn av korona, men nylig fikk Jessenløkken i Oslo, Lars Saabye Christensens heimbygd, sin egen. Her er listen over åpninger i 2020 og de som står foran nå i sommer, alle selvsagt med et visst forbehold om koronasituasjonen.

Se listen over alle lesekioskene på neste side.