Norsk Bibliotekforening
3/2020

Medlemsintervjuet: Helle Jomaas

Helle Jomaas, skolebibliotekar ved Teinå skole i Stavanger

Hva er mest gøy med jobben din?

Nå har jeg jobbet som skolebibliotekar på en barneskole i fire år. Jeg jobber på en skole som ser skolebiblioteket som en viktig læringsarena. Der mange andre skoler i kommunen har kuttet timetallet til skolebibliotekarene, hvis de har skolebibliotekar, har vår skole valgt å vise at de satser på lesing og leseglede. Jeg har fra første dag følt meg hjemme i skolen, og er glad for at vi har klart å etablere et godt samarbeid mellom meg som skolebibliotekar, og skolens pedagogiske personale. Dette har blant annet vært mulig både fordi vi har en ledergruppe som ser viktigheten av dette pedagogisk samarbeid for å fremme leselysten hos elevene. Direkte litteraturformidling til elevene, det å skape leseglede er nettopp det jeg synes er gøyest med jobben min, og det er også det store deler av dagen min på jobb går til. Hver gang jeg lykkes med å finne den rette boka til en elev, som ikke er så glad i å lese, føler jeg meg litt som en superhelt.

Hva kan være utfordrende?

Som skolebibliotekar møter man opplagt mange takknemlige lånere på jobb, det er en glede å få være den «første» bibliotekaren i et barn liv. Utfordringen er at jeg ønsker å kjenne lesenivået til elevene på skolene, sånn at jeg kan hjelpe dem å finne de rette bøkene, og det er mange elever. Nettopp derfor er det så viktig at det er en Helle Jomaas, skolebibliotekar ved Teinå skole i Stavanger god dialog mellom meg og læreren, de vet lesenivået og jeg kjenner bøkene, sammen hjelper vi eleven frem til lesegleden. Blir det ikke rett den første gangen, prøver vi igjen. En annen utfordring er manglende budsjett til innkjøp av nye bøker, dette til tross for en dobling av budsjettet forrige skoleår. Når vi formidler bøker sånn som vi gjør, og når elevene leser, så er det frustrerende å være begrenset av at vi ikke kan bade elevene i bøker.

Hvilke bibliotekpolitiske saker opptar deg og hvorfor er du medlem i NBF?

Som skolebibliotekar og som leser sjøl, er jeg opptatt av at alle elever skal ha tilgang til gode skolebibliotek. Det er ikke tilfelle i dag. Det å få skolelederne våre, og politikerne våre, ikke bare lokalt, men på et nasjonalt plan til å si at det å satse på skolebibliotek, det er å satse på skole. Det er brenner hjertet mitt for. Av samme grunn har jeg valgt å bli med i Norsk Bibliotekforening, og sitter nå i styret i lokalforeningen i Rogaland. Det å være medlem i NBF er en fin måte å vise støtte til bibliotekene på.

Mini-biografi

Helle (46), har vært skolebibliotekar i litt mer enn fire år. Er glad i musikk og sjokolade.