Bibliotek
3/2020

Modige bibliotekarer taklet koronaviruset

– Bibliotekarer er sinnssykt mye tøffere enn jeg trodde. De kom inn i koronateltet der ingen andre ville være, brettet opp ermene og lærte fort, sier sykepleier Ruben Hakin.

Kjetil S. Grønnestad

Frilansjournalist

Omstillingsdyktige. – Vi må være nyttige for samfunnet. De ansatte på Sølvberget har vært flinke til å snu seg rundt for nye oppgaver, sier Anne Torill Stensberg, bibliotek- og kulturhussjef for Sølvberget i Stavanger.

Foto: Anne Lise Norheim

Til daglig jobber Hakin med velferdsteknologi på Helsehuset i Stavanger kommune, men ble etter koronapandemien omplassert til et provisorisk smittetelt utenfor byens legevakt. Siden 4. mars har han testet pasienter med mistanke om koronasmitte. Ei som hjalp ham med praktiske oppgaver som å hente utstyr, levere koronaprøver og hente prøvesvar, var Siv Merethe Søbye. Til vanlig jobber hun med litteraturformidling for barn og unge på Sølvberget der byens bibliotek holder hus.

– Dette var ikke standardoppgaver for en bibliotekar. Jeg gjorde alt, utenom å ta prøver. Første vakt var veldig travel, men så ble det roligere. Det er fint å tenke på at min innsats frigjorde en sykepleier, sier Søbye.

Bemannet «Lille Sølvberget». I bydelen Storhaug øst for sentrum, opprettet kommunen et legekontor for pasienter med luftveisinfeksjoner. Såpass mange bibliotekarer hjalp til her, at det fikk kallenavnet «Lille Sølvberget».

– Et par dager i uka tok jeg imot vareleveranser, slapp inn helsepersonell, kokte kaffe, tømte søppel og vannet blomster, sier Ragnhild Skår Nilsen, som normalt deler arbeidsuka mellom bibliotekfilialen på Madla og skolebiblioteksentralen.

Bibliotekarene hadde minimal kontakt med publikum, og holdt seg i «ren» sone, mens pasienter og helsepersonell var i «skitten» sone.

– Jeg visste det var minimal kontakt med pasientene, men trodde det skulle være mer enn det var, sier Skår Nilsen som selv aldri var redd for smitte.

Bakgrunnen for de uvanlige arbeidsoppgavene var at Sølvberget bibliotek og kulturhus, i likhet med bibliotek over hele landet, måtte stenge 12. mars. Da ble alle ansatte bedt om å levere inn ny CV med tanke på bruk til andre oppgaver enn de bibliotekfaglige.

– Vi ville kartlegge hvem vi kunne avse og ikke, satt opp mot kommunens behov i kampen mot koronaviruset. Tolv ansatte fikk oppgaver andre steder i kommunen. Utenom i smitteteltet og luftveislegekontoret, har de jobbet med kommunikasjon og samarbeidet med innvandrerorganisasjoner for oversettelser av smittevernveiledninger, sier Anne Torill Stensberg, leder av Sølvberget bibliotek og kulturhus.

Også andre steder i landet brettet bibliotekarer opp ermene og gjøv på nye oppgaver. Blant annet i Viken fylke.

– Noen bibliotek lånte ut medarbeidere til andre samfunnskritiske oppgaver, som vakthold på sykehjem og bistand til vaskeritjenester i regi av kommunen, sier Heidi Hovemoen, avdelingssjef for fylkesbibliotek i Viken fylkeskommune.

Folket fikk bøker. Til tross for låste lokaler ble mye gjort for å opprettholde et minimum av bibliotektjenester til publikum. For da dørene ble stengt, ble fantasien åpnet opp. Blant annet fant man en løsning for å tømme Bærum biblioteks proppfulle hentehyller for bestilte bøker.

– Normalt sender vi ut sms og e-post når bøkene er klare for utlån. Etter at disse hadde stått i hyllene noen dager, ekspederte vi dem selv. Personalet lånte ut bøkene til lånerne, pakket dem i plastposer og satte dem i vestibylen ved inngangen slik at publikum kunne hente posen med ferdigutlånte bøker. Dette ble gjort både på hovedbiblioteket på Bekkestua og i filialene, sier Trine Overskott Schøning, biblioteksjef i Bærum kommune.

Mens Bærum gikk for take-away, valgte Stavanger utkjøring.

– Vi både kjørte og syklet ut bøker. Dagene før påske leverte vi 7559 titler til 750 adresser, sier Stensberg.

Det blir for ressurskrevende å kjøre ut bøker til en storbybefolkning, så for framtida vil Sølvberget begrense utkjøringen til risikogruppene for covid-19.

Fravær av selvbetjeningsløsninger, har også medført mye mer manuelt arbeid fra bibliotekarenes side.

Grundig sjekk. – Vi fra Sølvberget har sjekka bestanden av smittevernutstyr her på legekontoret for luftveisinfeksjoner, og etterbestilt ifølge lister ved behov, sier Ragnhild Skår Nilsen.

Foto: Privat

Digitale tilbud blir viktigere. Men selv med slike løsninger, vil antakelig utlånet av fysisk materiale være redusert i forhold til da folk fritt kunne gå langs reolene og la seg inspirere av utstillingene. Dessuten er biblioteket som fysisk møtested borte. Det samme er arrangementene, boksamtalene, studieplassene og verkstedene.

Heldigvis har bibliotekene funnet sin digitale plass, med digitale tilbud som ble enda viktigere da folk måtte holde seg hjemme. Sølvberget benyttet anledningen til å lansere den nye ebok-appen Allbok som erstattet eBokBib, strømmetjenesten Filmoteket og muligheten til å få nasjonalt lånekort digitalt. Sammenlignet med 2019 har nettsidene til Sølvberget i 2020 økt besøket med 35,5 prosent for perioden 12. – 25. mars

Over hele landet er det tilført mer penger til markedsføring og utbygging av de digitale tilbudene.

– Vi markedsfører i enda større grad tilgangen til digitale løsninger som BookBites og PressReader. Som følge av korona har e-bokkonsortiet i Viken fått tildelt 4,6 millioner til innkjøp av e-medier. Fylkesbiblioteket i Viken jobber også med anskaffelse av engelskspråklig digitalt materiale gjennom Overdrive, sier Hovemoen.

Biblioteket i Bærum fikk en drastisk økning i digitalt utlån. Statistikken for mars måned viser at utlånet av e-bøker og e-lydbøker fra BookBites økte med 111 prosent fra 2019 til 2020. Tilsvarende var økningen på 89 prosent for de første 14 dagene i april.

– Når e-bøker er tilbudet, blir dette mer interessant for flere. Jeg synes det ville være rart om bruken av e-bøker går tilbake når vi er over koronakrisen, og har tro på at behovet for e-medier vil leve videre som et supplement til de fysiske bøkene, sier Schøning. Podkaster, lesekampanjer og språkcaféer fikk også økt oppslutning digitalt.

Hjemmekontor går bra, men… Mange bibliotekansatte fikk hjemmekontor. Flere oppgaver kan fint utføres der, som å skrive bokomtaler, lese seg opp på litteratur, besvare e-postspørsmål fra bibliotekets brukere, og oppdatere og skrive nye innlegg for nettsted og sosiale medier. Interne møter kan arrangeres fra private kjøkkenbord via Teams.

Denne evnen og viljen til å omstille seg for nye arbeidsmetoder og nye arbeidsoppgaver, berømmer både biblioteksjefen i Bærum og i Stavanger. Men Teams til tross, ingenting trumfer det å treffe kollegene. Eller å møte publikum.

– Jeg spinner etter å komme unna PC-en hjemme, sier Søbye, som utenom øktene i smitteteltet også har oppdatert artikler for Sølvbergets hjemmeside fra hjemmekontoret.

– Her hjemme har jeg merket at jeg ikke har tålmodigheten til å sitte foran en pc, eller å stå i et smittetelt og vente. Jeg setter mye mer på pris på muligheten til en variert arbeidsdag nå enn før krisa. Da tenkte jeg ikke over at jeg når som helst kunne reise meg opp fra PC-en når skrivingen stoppet opp, og gå ut i biblioteket for å rydde litt. Jeg savner både kolleger og publikum, slår hun fast.

Planlegger åpning med smitteverntiltak. Litt etter litt, skal bibliotekene gjenåpnes i samråd med kommunenes smittevernleger og i tråd med råd fra Folkehelseinstituttet. Stavanger åpner i første omgang opp for innlevering av materiale. Deretter ser man for seg en forsiktig gjenåpning av hovedbibliotek og filialer.

Smittevern får stor plass. Bærum, som hele tida har tatt imot bøker, har hatt dem i 3-dagers karantene før håndtering. I Stavanger er karantenen satt til 4 dager. Antibac, pleksiglass foran skranker, begrenset besøksantall og besøkstid, er aktuelle tiltak for at bibliotekene skal kunne gjenåpnes.

– Jeg vil si, som bibliotek- og kulturhussjef, at å være leder i en slik tid er noe helt annet enn å være leder i en normalisert tid. Å lede en organisasjon som stengte dørene, og der mange måtte jobbe hjemmefra, var utfordrende. Men også givende. Vi vet hvor viktig kultur og bibliotek er i krisetider, avslutter Anne Torill Stensberg fra Sølvberget.