Bibliotek
3/2020

Stängningen stärker danska bibliotek

Illustrasjon: Colourbox

Danska folkbibliotek stängdes direkt när corona-pandemin drabbade det danska samhället. Beslutet är starkt uppbackat bland biblioteksledning och personal. En stor del av verksamheten har styrts över mot digital service som under krisen fått ett genombrott hos biblioteksanvändarna.

Johan Erichs

Journalist, MeraMedia

Jakob Guillois Lærkes är bibliotekschef för Gladsaxe Bibliotekerna, i en stadsdel i nordvästra Köpenhamn. Han är ansvarig för ett huvudbiliotek och tre mindre biblioteksfilialer.

Verksamheten fick besked på kvällen, dagen före att regeringen med stöd av det danska folketinget, meddelade att biblioteken skulle stängas fysiskt.

--Nästa dag var det stängt för allmänheten och vid middagstid kl. 12 var vi klara att styra över till en helt digital verksamhet, berättar Jakob Guillois Lærkes.

Som alla danska bibliotek har även biblioteket i Gladsaxe skruvat upp för det digitiala utbudet.

--Vårt digitala arbete och digitala erbjudande är mycket uppskattat även om många saknar det fysiska biblioteket som mötessplats. Det är ganska naturligt att vi stänger ned i ett tidigt stadium eftersom en av våra huvuduppgifter är att fysiskt samla folk och samlas ska vi som bekant inte göra i dessa tider.

Etapper. Utifrån bibliotekets status som mötesplats menar Jakob Guillois Lærkes att biblioteken blir den offentliga institution som står bland de sista på listan som tillåts att öppna och bli tillgänglig, när det danska samhället i långsam takt nystartas efter coronaattacken.

--Vi står en bra bit ned på listan. Och kommer förmodligen att öppna upp i etapper och en del del medarbetare kommer säkert i viss utsträckning att fortätta att jobba hemifrån när personalen kommer tillbaka successivt till sin arbetsplats.

Under tiden för stängningen driver medarbetarna biblioteksverksamhet på distans men ägnar sig också åt kompetensutveckling inom digital hantering. digitala verktyg med mera.

--Vårt mål är att utbildningsmässigt och verksamhetsmässigt stå starkare när vi kommer tillbaka en dag och ska öppna igen rent fysiskt.

Verksamheten störs över att inte ha fysiskt öppet men ändå inte så stor utsträckning som kunde befaras.

--Det är mycket rådgivning till besökare, gymnasieelever och högt tryck på den gemensamma informationstjänsten biblioteksvagten.dk. Dessutom har vi en stor grupp som bara är engagerade att arbeta med närvaro och kommunikation på sociala medier. Faktiskt är det förvånande vilket tryck och vilken efterfrågan vi upplever på våra digitala tjänster, säger Jakob Guillois Lærkes och fortsätter:

--Det borde nu stå helt klart för politkerna hur viktigt det är att satsa på det digitala innehållet bland kulturinstitutioner.

För egen del initierar och medverkar Jakob Guillois Lærkes idag i fem-sex digitala möten dagligen.

--Vi har plöstligt kastats in i denna arbetsform och på allvar fått upp ögonen för fördelarna med digital kommunikation. Detta kommer nog att få konsekvenser arbetsmässigt på så sätt att vi kommer att värdera tyligare och mer noggrant när vi ska hålla digitala möten och när vi ska hålla fysiska. Jag är övertygad om att det blir fler digitala möten i framtiden inte minst för att spara transporttid.

Bättre kontakt. För personalen är det i många fall en stor omställning att arbeta hemifrån.

--Jag upplever det som om det blir en starkare individuell kontakt än den vi normalt har på biblioteket. Skypemöten kan bli lite tekniska medan det traditonella telefonsamtalet ger mer utrymme för personlig dialog. Motivationen att lösa arbetsuppgifterna så bra som möjligt finns definitivt. Viktigt är att låta medarbetarna arbeta så fritt som möjligt och göra det bästa av situationen.

Hur ser de på bibliotekens möjligheter när ni väl öppnar upp igen?

--Det blir ett starkare bibliotek när vi väl kommer ut ur krisen även om vi kan frukta för konsekvenser av en eventuell ekonomisk recession och hur en sådan kan påverka kulturen, avslutar Jakob Guillois Lærkes.

Positivt värde. De danska biblioteken var bland de första institutionerna som stängdes i samband med den danska regeringens snabba och effektiva agerande för att förhindra spridning av corona-smitta (Covid-19). Intresset för bibliotekens digitala förmedling i form av e-böcker och e-ljudböcker har dock stigit kraftigt vilket innebär att medarbetarna är fullt sysselsatta trots att biblioteken är fysiskt stängda.

--Många av våra medlemmar visar stor förståelse för stängningen, de kan fortsätta att jobba även om det sker hemifrån och slipper därmed risken att bli smittade på arbetsplatsen, berättar Tine Segel, ordförande i Forbundet Kultur og Information som organiserar bibliotekarier i Danmark. Förbundet har cirka 4200 medlemmar varav två tredjedelar är verkamma inom de danska folkbiblioteken.

Idag sköter bibliotekarierna och biblioteksmedarbetarna arbetet hemifrån.

--Vad jag förstå fungerar det bra, möten genomförs via Skype och Zoom. Det finns fördelar, arbetsdagen kan bli mer flexibel, det kanske är lugnare och man slipper resan till och från arbetet. Jag hoppas och tror att man nu upptäcker värdet av att arbeta hemifrån, att det också fungerar, säger Tine Segel.

Karantän. Men det finns även nackdelar.

--Kanske kan det vara svårt att få ihop planeringen under arbetsdagen och för vissa kan det bli stressigt om man också har små barn som ska passas. En del kanske kan känna sig isolerade och därför är det viktigt att det förekommer regelbundna kontakter med arbetsledningen och mellan kollegor.

Biblioteken är inte i den första gruppen verksamheter som tillåts att smyga igång när Danmark och det danska samhället så smått öppnas upp under våren.

--Det är viktigt att medarbetarna känner sig säkra på arbetsplatsen. Förmodligen blir det i samband med nyöppning, en begränsning av hur många besökare som får vistas på biblioteken samtidigt. Det blir viktigt att genom olika initiativ skapa trygga miljöer både för bibliotekspersonal och besökare exempelvis genom, tydliga avståndsmarkeringar, icke-kompakt möblering och genom att sanera lånematerial och låta dem ligga i ”karantän” 48 timmar innan de lånas ut på nytt, avslutar Tine Segel.

Nya aktiviteter. Danska biblioteksrörelsen har sedan länge en stark status i det danska samhället och är en betydelsefull aktör när det gäller att mot politikerna, lyfta fram och driva ämnen med anknytning till medier, kommunikation och kultur.

Men när det gällde kravet i mitten av mars om omedelbar stängning av biblioteken fanns inget utrymme för motargumentation.

--Det är fullt naturligt att vi har stängt. Vi har sedan tidigare på eget initiativ ställt in föreningens årsmöte för att visa vårt ansvar att inte i onödan låta människor samlas, säger Michel Steen-Hansen, direktör i Danmark Biblioteksforening.

Omställningen har gått smidigt, medarbetarna har fått erbjudande om att ta semester eller sköta sitt arbete hemifrån.

--Biblioteken är igång för fullt och personalen jobbat heltid men det sker digitalt från hemmet.

Även om den fysiska stängningen bara pågått i knappt två månader så har bibliotekens digitala omställning skapat en rad nya spännande initiativ eller som biblioteken själv kallar det online ”corona-aktiviteter”. Det handlar om förstärkt rådgivning till grupper som är återkommande konsumenter av bibliotekens tjänster, kurser i programmering, livesända och interaktiva debatter och arrangemang, tävlingar och samarbete med lokala butiker dit låntagare kan vända sig för att hämta en bokpåse, exempelvis hos Vinspecialisten i Randers.

--Den aktuella undersökning vi låtit göra visar att användningen av bibliotekens digitala tjänster och de digitala utlånen har ökat kraftigt under den tid biblioteken har varit fysiskt stängda. I många avseende talar vi nästan om en fördubbling när det gäller de digitala utlånen av böcker och filmer.

Det växande intresset är positivt men har också en baksida då de digitala lånen till skillnad mot fysiska boklån i samband med varje utlånigstillfälle ekonomiskt ska ersättas till författare och förlag. Ökningen blir därför kostsam för biblioteken och en rad kommuner har därför höjt ersättningsnivån till biblioteken och tillåtit fler digitala utlån per biblioteksanvändare, normalt är det tre stycken böcker eller filmer per månad.

Digitala möten. Biblioteken i Danmark var tidigt en digital spelare och etablerade snabbt en rikstäckande webbaserad databas och hemsida med fullservice av olika bibliotekstjänster. Men genom corona-effekterna på verksamheten har den digitala satsningen nu fullt blommat ut och upptäckts och utnyttjats på ett annat sätt än tidigare.

--Från dag att från stängningen har all verksamhet styrts över digitalt. När vi väl kommer igenom denna corona-tid kan effekten mycket väl bli att vi omvärderar och prioriterar upp de digitala möjligheterna. Den vanlige medborgaren får i dessa tider en bra möjlighet att upptäcka vilka digitala möjligheter biblioteken erbjuder.

Även för bibliotekens interna verksamhet kan coronakrisen innebära ett stärkt digitalt fokus.

-- Jag skulle tro att det blir fler digitala möten vilket ger färre resor, tidsbesparing och minskad klimatbelastning, tror Michel Steen-Hansen.

Danmark Biblioteksforening har redan uppvaktat landets kulturminister Joy Mogensen(s) med syftet att biblioteken ska bli en av de aktörer som efter corona-stängningen tidigt kan öppna upp sin verksamhet för fysiska besök.

--Vi kan hantera våra besökare med hänsyn till de begränsningar som finns och det finns ett enormt sug hos många medborgare att besöka biblioteken när vi väl öppnar igen, säger Michel Steen-Hansen.

Michel Steen-Hansen anser att biblioteken har klarat av stängningen på ett fullt godkänt sätt.

--Vi har vår digitala hantering och vår digitala verksamhet att luta oss emot, det gör att vi klarat av denna förändring bättre än många andra. Det har varit imponerande att se hur fort bibliotek och personal kunnat ställa om till en helt digitalt baserad verksamhet, avslutar Michel Steen-Hansen.