Norsk bibliotekforening
4/2020
Medlemsintervjuet

Thomas Breivik

Thomas Breivik tror bibliotekarer bidrar til en bedre verden

Hva er mest gøy med jobben din?

Det jeg elsker over alt annet er å formidle til barn og ungdom. Den følelsen av å treffe rett, tenne gnisten og få en ny leser er et løft man lett blir avhengig av. Når det kombineres med å være på bokbåten hvor du bare har en time og det er førti til søtti barn som alle vil ha det samme eller ikke vil ha noe som helst er utrolig spesielt. Du må virkelig ha en godt trimmet formidlingsmuskel for å komme fra den opplevelsen med bibliotekaræren i behold.

Hva kan være utfordrende?

Jeg merker at hva som utfordrer meg har endret seg over tid. Før synes jeg administrasjon, økonomi og katalogisering var det samme som en sakte og pinefull død. Nå har jeg et mer nyansert syn på det.

Administrasjon og økonomi er fortsatt en tur innom skjærsilden, men katalogiseringen ser jeg nå bedre verdien av. God katalogisering er et av fundamentene for god formidling. Det jeg skulle ønske meg var bedre søkeverktøy og tilpasning til den enkelte bibliotekars formidlingsprofil.

Ja, hva tenker du om formidling nå etter bokbåten?

Det var en tøff vår med nedleggingsvedtak og en kald skulder fra de politiske partiene som seks måneder før hadde bokbåtens fortsatte drift som eget punkt i samarbeidserklæringen. Jeg vet at det arbeides hardt for å finne en løsning som gir videre drift på litt andre vilkår enn før, men at den historiske bokbåttjenesten på vestlandet er over er sårt og vanskelig, personlig og faglig. En viktig del av min identitet har blitt revet vekk, noe jeg ikke helt har forsonet meg med.

Når det gjelder formidling framover så blir innsatsen min i Alver kommune der jeg jobber. Det er mange ting å ta fatt på i nye lokaler. Jeg er en stor tilhenger av en-til-en formidling og tror det blir den viktigste formidlingsformen i tiden framover. For meg er formidling personlig og krever at man har det man formidler i hånden, noe som er en utfordring med digital formidling. Jeg har ikke helt fått grepet på det ennå.

Hvilke bibliotekpolitiske saker opptar seg og hvorfor er du medlem av NBF?

Jeg tror på organisering og at det kollektive er mer effektivt og når lenger enn det individuelle. Jeg er veldig glad i å se folk samles og diskutere det jeg selv er veldig engasjert i. Å treffe folk som forstår det grunnleggende og hvor vi kan ta faglige diskusjoner til nye høyder er en glede, enten det skjer på et landsmøte, i lokallag eller spesialgrupper. Å være engasjert i NBF har gitt meg store faglige utfordringer, og frustrert meg ut til hårtuppene.

Jeg har veldig sans for den amerikanske bibliotekfilosofen R.D. Lankes. Han fokuserer på bibliotekarens rolle som utviklingsfaktorer i lokalmiljø og det tror jeg er en vinkel og arbeidsmetode vi i liten grad har utforsket og utviklet her i Norge. Jeg har stor tro på bibliotekarer som bidragsytere til en bedre verden, lokalt og globalt.

Mini-biografi

Thomas Breivik er bibliotekar i Alver kommune i VFestland og har vært aktivist for å bevare tilbudet med bokbåten Epos.