Norsk bibliotekforening
5/2020

Småsaker

Får nytt bibliotek i 2023

Biblioteket i Steinkjer i Trøndelag jubler. Kommunestyret har gjort det endelige vedtaket om å bygge kulturhuset Weide-mannbygget (oppkalt etter kunstneren Jakob Weidemann) og der får folkebiblioteket sitt naturlige tilholdssted. Saken har vært diskutert lenge med forskjellig form og prislapp, men Steinkjer bibliotek skriver selv at bygget er ferdig i 2023.

Kutt er i Tromsø i jubileumsåret

I 2021 er det 150 år siden Tromsø bibliotek ble grunnlagt. I dette store jubileumsåret har biblioteket fått et varsel om betydelig kutt av budsjettet. Allerede i 2020 har vi måttet kutte 7,5% av bibliotekbudsjettet midt i året. Neste år ligger det an til å bli enda større. De˜ e er en alvorlig situasjon, som vil komme til å få konsekvenser for tjenestene til bibliotekbrukerne. Hvis disse kuttforslagene vedtas vil det kunne bety nedleggelse av tjenester, stenging av bydelsfilialer, reduserte åpningstider og oppsigelser av ansatte. Da blir innkjøpsstopp og årelange ventelister på populære bøker bare bagateller i forhold. Et kutt i bibliotektilbudet vil svekke tjenester spesielt til barn og unge, skriver Silje Johannessen fra Bibliotekar-forbundet og Tove Nilssen fra Fagforbundet i et innlegg på nordnorskdebatt.no.

Det ble gratis i Drammen

Hva gjør man når biblioteker med forskjellig praksis befinner seg i en ny storkommune? I Drammen er det nå vedtatt at arrangementer ved bibliotekene er gratis.

- De gamle kommunene hadde ulik praksis når deg gjaldt å ta betaling for arrangement i bibliotekene. - Ved Drammensbiblioteket og Svelvik bibliotek var alt gratis, mens i Nedre Eiker ble det på enkelte arrangementer tatt inngangspenger på egenproduserte arrangementer og av bibliotekets samarbeidspartnere, men flertallet av arrangementer var likevel gratis, forteller virksomhetsleder ved Drammensbiblioteket, Jørgen Hovde til Bok og Bibliotek.