Bibliotek
5/2020

Høy puls i Bjørvika

I juli 2019 registrerte vi 342 nye ­lånere, mens vi i juli i år registrerte nesten 10 400 nye lånere. Det sier mye om hvilken tilstrømming det har vært til det nye biblioteket, sier avdelingsdirektør Merete Lie.

ODD LETNES

redaktør

Høy puls. Til tross for koronabegrensninger på 600 samtidig besøkende, er pulsen imponerende høy i Bjørvika. (Foto: Deichmanske bibliotek)

Jeg har møtt biblioteksjef Knut Skansen og avdelingsdirektør Merete Lie for en løypemelding om hvordan det har gått siden åpningen i Bjørvika 18. juni.

– Det ble selvsagt ikke som vi hadde planlagt på grunn av koronaen. Vi hadde spent forventningenes bue høyt for åpningen 28. mars, med et stort arrangement med deltakere fra inn- og utland, en rekke arrangementer av både faglig og kulturell art, for familier og unge og eldre. Ja, det skulle bli noe for enhver smak. Nå ble alt plutselig lagt på is og det ble stille i det store bygget i Bjørvika, sier Lie.

– Men åpning ble det, 18. juni slo vi opp dørene, og korona til tross, vi synes åpningen ble fin, og vi har all grunn til å være storfornøyd med det som har skjedd siden juni. Du merker vel pulsen, spør Lie og peker ut i lokalet hvor folk kommer og går, sitter og jobber, gresser på hyllene, blar i aviser og tidsskrifter eller drikker en kaffe på Centropa sammen med en gammel venn.

Gledelige tall

– Det er veldig gledelig at vi har fått så mange nye brukere, legger Skansen til. – I sommer opplevde vi at veldig mange norske turister kom på besøk, familier som enslige. Etter sommeren er det først og fremst Oslofolk som kommer, og akkurat i disse dager er det mange studenter siden universiteter og høgskoler fortsatt har mange tilbud nedstengt. Og ikke minst er vi for tiden Oslos største hjemmekontor.

Lie legger noen tall på bordet: I juli og august 2019 registrerte vi 772 nye lånere på Hammersborg, mens vi i juli og august i år registrerte over 10 500 nye lånere. Det sier mye om hvilken tilstrømming det har vært til det nye biblioteket. Det samme gjelder besøkstallet: På Hammersborg i juli 2019 var besøket på oppunder 22 000. I juli i år lå besøket på 217 000, vi snakker altså om bortimot en tidobling.

– Snittet på besøkende fra 18. juni og ut september lå på over 5700 per dag. Hvis du ganger opp tallet slik at vi ender med et fullt år, har vi allerede passert kommunens mål på 2 millioner besøkende i året, sier Lie og nyanserer:

– Fram til i dag (26. oktober, red. anm.) har vi hatt 704 000 besøkende siden 18. juni. Det betyr at vi kan tangere én million i løpet av året. Jeg har alltid trodd at vi skulle nå målene, men at vi skulle nå de så fort og særlig med koronaen som ramme, det overrasker meg veldig positivt. Når koronaen er over tror jeg at vi kan ha 2,5–3 millioner besøkende i året.

Fornøyd. Biblioteksjef Knut Skansen er veldig fornøyd med at Deichman har fått så mange nye brukere. (Foto: Deichmanske bibliotek)

Mer å gå på

– Hva skjedde da dere måtte utsette?

– Det var vondt å sitte i dette tomme huset et halvt år før vi kunne åpne det, vi flyttet jo inn allerede 6. januar, sier Skansen. – På et tidspunkt lurte vi også på om vi i det hele tatt kunne åpne i løpet av 2020. Men i overgangen mellom april og mai kom vi i samråd med smittevernoverlegen i Oslo fram til at vi kunne sette åpningsdatoen til 18. juni. Programmet måtte skaleres kraftig ned, men som tallene sier, har vi opplevd en enorm suksess de første månedene. Og det til tross for at flere funksjoner og tilbud fortsatt ikke er tatt i bruk, som for eksempel radiostudio, deler av barneavdelingen, spillrom, instrumentrom og enkelte møterom. Koronaen har gått sterkt ut over arrangementene, som jo er en ny satsing her i Bjørvika. Det blir ikke det samme med halvfulle saler, selv om strømmingen kan bøte på noe av det tapte. Vi gleder oss til fulle hus forhåpentligvis neste år

– Noen vil kanskje tenke at det også var en fordel å få en myk start?

– På en måte ga den myke starten oss muligheten til å forsøke oss gradvis fram, noe som jo kan gi en viss trygghet. Men alt i alt har vi nok savnet den store pang-starten, selve kick off’et for Norges største og mest moderne bibliotek, med et vell av tilbud og arrangementer og enda mer besøk. Koronaen har satt oss på et visst lavbluss med sperrebånd, sosial avstand, begrensninger på oppholdstid og antall mennesker i bygget, for tiden totalt 600 samtidig. I en normal situasjon ser jeg for meg at det godt kan være opptil 2000 mennesker her inne samtidig, sier Skansen.

Optimist. Når koronaen er over tro jeg at vi kan ha 2,5-3 millioner besøkende i året, sier avdelingsdirektør Merete Lie. (Foto: Deichmanske bibliotek)

Ut av bygda

– Det bor ikke så mange i området, men likevel er besøkstallet så høyt. Hva tenker du om det?

– Lokalbibliotekene i bydelene er helt åpenbart viktige for lokalbefolkningen. Men hvis vi tenker oss bydelene omkring i Oslo som en slags bygder, kan for eksempel ungdom iblant synes det er fristende å dra til storbyen i form av biblioteket i Bjørvika i stedet for sitt lokale bibliotek. Man kommer bort fra bygdas sosiale kontroll, for å si det sånn, man ser noe nytt, får nye impulser og man kommer ikke minst til et bibliotek med enormt store ressurser.

– Det er veldig mange mennesker her som helt klart bor langt unna Bjørvika. Dette har vi foreløpig ikke undersøkt grundig, men det er mitt klare inntrykk. På den måten er vi et bibliotek for hele Oslo og ikke bare de som befinner seg i sentrum. Sånn sett er vi blitt den storstua for byen som vi ønsker å være, avslutter Knut Skansen.