Bibliotek
5/2020

– Bygg opp skolebibliotekene

– Bygg opp skolebibliotekene, i stedet for å bygge de ned. Det sier skolebibliotekar Tone Rosland til forslaget om ny opplæringslov, der ordet skolebibliotek er erstattet med bibliotek.

Stolt. Tone Rosland i skolebiblioteket til Glommasvingen skole i Sør-Odal.

– Hvis ordet skolebibliotek ikke blir med i loven, kan det føre til at mange skolebibliotek blir enda dårligere enn de er i dag. I den nye loven bør det i stedet stå at alle skoler skal ha et skolebibliotek, og i loven bør det også stå tydelig at disse skolebibliotekene skal være bemannet, mener hun.

– Barna behøver hjelp til å finne riktige bøker. Lesing er en grunnleggende ferdighet i alle fag. Lesing er så viktig for å mestre livet, sier hun.

Hun har i mange år vært bibliotekar i Sør-Odal bibliotek, som er et folkebibliotek. Der arbeidet hun mye med barn og ungdom, og samarbeidet med skoler og barnehager. Hun kjenner med andre ord begrensningene som et folkebibliotek har overfor barn og ungdom.

– Folkebibliotekene er ikke nødvendigvis rustet til å fylle rollen som skolebibliotek. Avstanden mellom biblioteket og skolene er ofte stor. Mange elever kommer svært sjelden til biblioteket. Og når elevene kommer til folkebiblioteket, kan de ikke alltid forvente å møte bibliotekarer som er spesialister på litteraturformidling til barn og ungdom, sier skolebibliotekar Tone Rosland.