Bibliotek
5/2020

– Viktig for lærere og elever

– Skolebiblioteket vårt er viktig, både for lærerne og for elevene, sier rektor Therese Peeters i Glommasvingen skole, som har et romslig bibliotek, plassert midt i skolens hjerte.

Investering. Skolebibliotek er en investering for bedre faglige resultater blant elevene, mener Therese Peeters.

Glommasvingen skole åpnet høsten 2019, og rommer alle grunnskoleelevene i Sør-Odal kommune.

– Skolebiblioteket er et av våre satsingsområder. Det er blitt veldig godt mottatt blant våre lærere, sier hun.

Rektoren fastslår at de faglige resultatene blant elevene i grunnskolene i Sør-Odal har vært under landsgjennomsnittet på nasjonale kartleggingsprøver.

– Resultatene var ikke som ønsket. Biblioteket skal hjelpe oss med å få bedre faglige resultater.

– Skolebibliotekaren vår anbefaler bøker til elevene, på det nivået de er til enhver tid. Lærerne våre går til skolebibliotekaren vår og spør henne om gode bøker som de kan lese høyt for klassen, tilpasset alderstrinnet. Skolebibliotekaren er også i klassene.

– Vår skolebibliotekar Tone Rosland sitter på en kompetanse som vi andre på skolen ikke har. Samarbeid med henne er viktig, spesielt i faget norsk, muntlig og skriftlig. Gode planer, tilpasset lesestoff, har stor betydning for elevenes utvikling i de forskjellige fagene.

– Hvis vi greier å få elevene til å like å lese, kommer vi langt. Når de er i biblioteket, kan de lese det de har lyst til å lese. Når de trives med å lese, tar de med seg denne egenskapen inn i fagene på skolen. Elevene blir bedre til å lese fagstoff.

– Hvilken betydning har det at du som rektor, og ledelsen ved skolen, er positiv til skolebibliotek?

– Det betyr svært mye. Om ledelsen ikke hadde vært engasjerte og interesserte, ville ikke vårt skolebibliotek vært som det er nå. Vi får en bestemt sum penger til å drive skolen og bestemmer selv hva vi skal bruke disse pengene til innenfor gitte rammer. Vi velger å investere i skolebibliotek, en investering for elevene, for å øke lesegleden og for bedre faglige resultater, sier rektor Therese Peeters i Glommasvingen skole.