Bibliotek
5/2020

Et prosjekt for og med ungdom

I Groruddalen i Oslo lærer en gruppe unge mennesker å bli kulturprodusenter. «Hjemmet» deres er Furuset bibliotek og aktivitetssenter (Fubiak).

ODD LETNES

redaktør

Kreativ gjeng på Furuset. Kawtar Rahali, Sana el Moussaoui, Alishba Ali, Yassin Ibrahim, Saila Mulinzi, Anas Jarrari, Monir Mohamed. (Foto: Privat)

Her er de tradisjonelle rollene brutt der voksne arbeider med ungdom og skal lære dem hva som er riktig og galt, godt og dårlig. I Groruddalsprodusentene er det et viktig mål at ungdom skal jobbe for og med ungdom.

– Målgruppen for prosjektet er ungdom som ønsker å være med å skape positive opplevelser for andre ungdommer i lokalmiljøet, og som kanskje på sikt ønsker å jobbe med kunst og kultur, konserter, forestillinger eller andre arrangementer og opplevelser. Det er per i dag ni unge mennesker på 17–22 år med, forteller Monica N. Ifejilika, den eneste voksne, i 50 % stilling, på prosjektet.

– Det er mulig å delta både for de som har noe erfaring fra tidligere, eller de som bruker Groruddalsprodusentene for å få et første blikk inn i en bransje som jo ofte kan virke avskrekkende utenfra.

Kommunikasjon

– Det er viktig at jeg med min erfaring fra kulturarrangementer, er med og leder prosjektet. Men det er enda viktigere at deltakerne er unge. Målet er at de senere skal lage arrangementer for unge artister og kunstnere, da er det viktig at de er på bølgelengde og snakker samme språk, sier Monica og legger til:

– For det er jo sånn at under arbeidet med å arrangere for eksempel en litteratur- eller filmfestival, har man også andre samtaler gående enn de som handler bare om arrangementet. Kultur i en større sammenheng handler om kommunikasjon og felles utvikling. Til sammen vil dette berike arrangementet, tenker vi.

Podcast. Attal Ahmadjan under opptak av Groruddalsprodusentenes podcast. Sana i bakgrunnen på scenen, og Yassin vi skimter på én av skjermene. (Foto: Privat)

Innhold

– Hva lærer de unge på dette kurset?

– De ni ungdommene er i full gang med et kursopplegg der vi samles et par kvelder i måneden på workshops og foredrag. Det handler kort fortalt om hvordan man kan bli en best mulig kulturprodusent, hvordan man lager et kulturarrangement fra begynnelse til slutt. Deltakerne lærer om booking, promotering og kontraktskriving, hvordan man kan søke penger til arrangementer, hva man må tenke på når det gjelder sikkerhet og hvordan man setter opp et budsjett.

– I løpet av året har ungdommene besøkt institusjoner, sett forestillinger, og vært produksjonsassistenter på profesjonelle arrangementer, og nå er de i gang med å produsere egne kulturprosjekter. Fordi Covid-19-situasjonen tok fra oss drømmen om å skape en større konsert, har vi i stedet produsert en podcast, Hashtag, hvor gruppa selv tar hånd om innhold og teknikk.

Tips til andre

– Har du noen tips til andre bibliotek omkring i landet som ønsker å prøve ut et liknende prosjekt?

– Det er viktig at det ledes av en voksen med erfaring fra kulturarrangementer og som kan kommunisere med og få tillit av ungdom. Når man så har funnet de ungdommene som vil være med på prosjektet, gjelder det å stikke fingrene i jorda og spørre: Hva er det unge mennesker er opptatt av i bygda, byen eller regionen vår? Når man har funnet noen temaer, kan man så gå i gang med å utvikle arrangementer. Og så er det til et hvert ungdomsprosjekt sin fordel å ha et «hjem». At et bibliotek eller annen kulturinstitusjon huser et slikt prosjekt, skaper rom for samarbeid, nye relasjoner og personlig oppbyggende tillit.

Mangfold deltakelse. Groruddals­produsentene bidrar til demokratisk deltakelse og stimulerer til økt mangfold i kulturbransjen, sier daglig leder Christian Slaaen. Her sammen med prosjektleder Monica. N. Ifejilika. (Foto: Odd Letnes)

Bibliotekets møteplass

Daglig leder for Fubiak, Christian Slaaen, tenker at prosjektet bidrar til å skape en attraktiv mestringsarena hvor ungdom får muligheten til uttrykke seg og delta på egne premisser:

– Vi ser at ungdom i Groruddalen har store ressurser og utvikler seg enormt bare de får mulighetene og posisjonene de trenger. Ungdomskulturen i Groruddalen er rik, kreativ og nyskapende, nettopp fordi den vokser ut av et stort mangfold. Gjennom prosjekter som GP får ungdommene en kanal inn i kunst og kulturlivet med utgangspunkt i deres egne fortellinger og erfaringer. Groruddalsprodusentene bidrar med verktøy og veiledning i denne prosessen, sier Christian og legger til:

– Hos oss dyrker vi den enkeltes evne til å bruke seg selv, og sitt liv som gir energi til prosjektet. Groruddalsprodusentene bidrar til demokratisk deltakelse og stimulerer til økt mangfold i kulturbransjen. Det er gøy å se at bibliotekets rolle som møteplass i samspill med det helhetlige arbeidet som gjøres for barn og ungdom i bydel Alna og Groruddalen kan bidra til slike prosjekter.