Bibliotek
5/2020

Et helt bibliotek rett i lomma, helt gratis!

Koronaen slo ned i mars 2020, og folkebibliotekene ble stengt. Hvordan kan vi nå utnyttet de digitale ressursene våre bedre, var det mange som spurte seg. Blant annet Viken fylkesbibliotek.

Silje Stener

Viken fylkesbibliotek

Nye målgrupper. Målgruppen var ikke-brukerne av digitale bibliotektjenester. Foto: Apeland

Viken fylkesbibliotek mottok midler fra Nasjonalbiblioteket til digital formidling som del av statens tiltakspakke etter korona-utbruddet. Et av tiltakene var å lage en markedsføringskampanje av digitale bibliotektjenester. Det skulle lages relevante informasjonsvideoer for ulike brukergrupper om bibliotekenes digitale tilbud til befolkningen. Det skulle også settes av midler til distribusjon utenfor bibliotekenes egne kanaler. Den ønskede effekten var å øke bruken av bibliotekenes digitale tjenester med 20%. Målgruppen var ikke-brukerne av digitale bibliotektjenester.

Kampanjen ga bibliotekene i Viken en unik mulighet til å samarbeide om å gjøre de digitale tjenestene bedre kjent. Felles innsats gir resultater. Kampanjen gikk bra i alle kanaler og ulike målgrupper ble nådd.

Idéutvikling

Det ble utarbeidet overordnet budskap og konsept med bakgrunn i innspill og innsikt. Vi ønsket at brukerne skulle sitte igjen med disse inntrykkene:

  • Det finnes! Gjøre Vikens innbyggere klar over det digitale bibliotektilbudet.

  • Det er enormt! Gjøre innbyggerne klar over omfanget av det digitale biblioteket.

  • Det er tilgjengelig! Gjøre innbyggerne klar over at det er åpent døgnet rundt, året rundt.

  • Det er gratis! Tilbudet er allerede betalt via skattepengene, ingen ekstra kostnader.

  • Det overordnede budskapet ble «Et helt bibliotek rett i lomma, helt gratis!».

Det kan være komplisert å komme i gang med det digitale bibliotektilbudet, spesielt for folk som ikke har nasjonalt digitalt lånekort fra før. Landingssiden for kampanjen startet derfor med informasjon om lånekort. Landingssiden fikk nettadressen viken.no/lommeboka.

Enkelt. Så enkelt, så greit, mobilen har man jo med over alt. Foto: Apeland

Kampanjemateriell

Det ble laget tre filmer som var tilpasset ulike format og kanaler. I tillegg besto kampanjemateriellet av bannere, samt bilder til sosiale medier og redaksjonell omtale. Målet var å nå ut til ulike brukergrupper og da var det også viktig at det ble gjenspeilet i filmene og det øvrige kampanjemateriellet. Bibliotekansatte i Viken stilte opp som statister i filmen «Hvor er du nå» og «Alltid tilgjengelig» og gjorde en glimrende jobb foran kameraet.

Pressemelding ble sendt ut til aktuelle medier. Publikum ble ledet til landingssiden viken.no/lommeboka, der de fikk informasjon og inspirasjon om lånekort og de ulike tjenestene som gir tilgang til tusenvis av bøker, aviser, blader og filmer døgnet rundt, året rundt.

Kampanjeplan

Kampanjestart var tirsdag 23. juni med lansering av filmen «Den uendelige listen». De tre filmene ble lansert med en ukes mellomrom slik at de skulle få best mulig spredning. Det var betalt annonsering på Facebook, YouTube, Instagram og Snapchat. Samtidig ble det publisert organiske innlegg som er innlegg hvor vi ikke betaler for spredning. Det ble oppfordret til å dele, like og kommentere for å bidra til best mulig spredning av budskapet.

Ønske. Den ønskede effekten var å øke bruken av biblio­tekenes digitale tjenester med 20 prosent. Foto: Apeland

Resultater fra kampanjen

Landingssiden fikk 11 749 besøk av 10 418 brukere. I 28% av besøkene gikk brukeren videre til en av tjenestene. Den betalte kampanjen i sosiale medier sto for 76,2% av trafikken til landingssiden.

Betalt annonsekampanje

25000 kr ble brukt til betalt spredning i sosiale medier. YouTube var eneste kanalen hvor vi nådde flest menn.

Organisk spredning

Gjennom organisk spredning nådde filmen «Den uendelige listen» 28 567 personer og ble delt 97 ganger. Gjennomsnittlig seertid var 7 sekunder. Filmen «Hvor er du nå?» nådde 14 450 personer og ble delt 48 ganger. Gjennomsnittlig seertid var 6 sekunder. Filmen «Alltid tilgjengelig» nådde 11 589 personer og ble delt 32 ganger. Gjennomsnittlig seertid var 6 sekunder.

Etter kampanjen hadde BookBites en økning i antall brukere på 14% blant voksne, 10% økning blant barn og 13% økning der hvor alder ikke er oppgitt. Tjenesten Libby hadde en økning i antall brukere på 262,5%. Fra 2019 til 2020 er det en økning på 66,45% i antall artikler lest på PressReader.

Eksempler på presseomtale

Elin Brandsrud, biblioteksjef fra Indre Østfoldbibliotekene, snakket om digitale bibliotektjenester og kampanjen «Et helt bibliotek rett i lomma» på NRK P1 Østfold, Eftan i Østfold.

Artikkel i Oppegård avis der Kristine Mesgrahl og Guri Grimstad ved Nordre Follo bibliotek, avdeling Kolben anbefalte alle å teste ut bibliotekets digitale tjenester i sommer.

Sak i Fredriksstad Blad der biblioteket slår et slag for å ha boka med i lomma.

Videreføring av kampanjen

Det var gode resultater av kampanjen til tross for relativt lavt spredningsbudsjett og kort kampanjeperiode. Materiellet tåler mer spredning. Viken fylkesbibliotek har sendt en undersøkelse til bibliotekene i fylket for å kartlegge hvordan vi skal samarbeide om markedsføring av digitale bibliotektjenester i fortsettelsen.

Kanal

Antall visninger

Antall personer nådd

Nådde flest i alders-gruppen

Kjønnsfordeling

Gjennomsnittlig seertid

Facebook

188 319

77 376

45 – 54 år

63% kvinner og 36% menn

4 sekunder

Instagram

196 327

72 768

18 – 24 år

62 % kvinner og 37% menn

4 sekunder

Snapchat

559 485

102 196

13 – 17 år

58,3% kvinner og 41,7% menn

1,5 sekunder

YouTube

35 161

19 885

35 – 54 år

39% kvinner og 52% menn

51% av brukerne så hele videoen