Norsk Bibliotekforening
1/2021

Småsaker

IFLA blir i august

Selv om datoene ikke er helt bestemt, ville mange brukere legge IFLA-konferansen 2021 til de to siste ukene i august. Dette går frem av en spørreundersøkelse IFLA ( International Federation of Library Associations) har gjort. Den kom også med en invitasjon til å være med å skape innholdet på verdenskonferansen, som selvsagt blir digital i år. «Spørreundersøkelsen har gitt oss god kunnskap om hvordan vi kan skape en god opplevelse for deltakerne», sier generalsekretær Gerald Leitner.

Endrer innkjøpsordningen

Kulturrådet vedtatt en rekke endringer i innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur. Endringene innebærer at en fra 2020 skal kjøpe inn 150 e-bøker og 623 papireksemplarer av skjønnlitterære titler for voksne. Nasjonalbiblioteket er i gang med å foreta en ny fordeling av bøkene som skal ut til bibliotekene. Les mer om endringene på nettsidene hos Kulturrådet.

Priser til koronabibliotekarer

Tre bibliotekarer og bibliotekledere i USA laget straks organisasjonen Library Reserve Corps (LRC9 som et svar på at WHO understreket behovet for presis og søkbar informasjon om covid 19. Elaine R. Hicks fra Tulane University-biblioteket i New Orleans hadde ideen og fikk med seg mange frivillige som har bidratt til en database.

Bladet Library Journal har nå kåret organiasjonen LRC til «Årets bibliotekarer 2021»