Norsk Bibliotekforening
2/2021

Bærekraft blir årets tema

I fjor var det skolebibliotekene som fikk fokuset. 1. september i år blir det FNs bærekraftmål.

Dette er bærekraftskartet fra 2017. NBF jobber nå med å oppdatere dette.

Den sjuende Nasjonal bibliotekdag er under planlegging, og vi planlegger som om de fleste er vaksinerte innen høsten og biblioteklivet går sin vante gang igjen. 26. august 2015 gikk den første Nasjonal bibliotekdag av stabelen. Målet var å sette fokus på alle typer biblioteker og det har vært forskjellige temaer. I fjor besøkte NBF-leder Vidar Lund et skolebibliotek og i år går vi globalt:

Bærekraftsbibliotek på nett

Norsk Bibliotekforening har sammen med en rekke andre aktører utarbeidet Bærekraftsbiblioteket på nett, en ressursside for grunnskolen der man blant annet finner boklister for alle de tolv målene og tips til hvordan man kan lage lesesirkler.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 18. - 20. juli vil statsminister Erna Solberg presentere hvordan Norge følger opp bærekraftsmålene på FNs høynivåforum i New York.

FNs arbeid med å gjøre verden mer bærekraftig innen 2030 er i full gang, og bibliotekene er selvsagt en viktig aktør for å nå målene!

I 2017 presenterte Norsk Bibliotekforening et kart med over 120 norske folkebibliotek på hvilke av de 17 målene de arbeidet med. Fire år er gått og et nytt og oppdatert kart er på vei. Nytt på kartet er at denne gangen er alle målene inkludert, i 2017 var bare elleve av målene inkludert i spørreskjemaet som ble sendt ut. Men selv om ikke alle målene er like aktuelle i norsk sammenheng, er de ikke mindre viktig, og flere norske bibliotek arbeider med dem.

Nytt kart kommer

Organisasjonskonsulent Astrid Kristine Andreassen jobber med å hente inn nye opplysninger og oppdatere kartet:

– Foreløpig har responsen vært avventende, men tror vi vil se at flere bibliotek vil hive seg på når kartet er oppe og går. Samtidig er det gøy å se hvilke mål det jobbes med rundt om i landet, og at flere av målene som ikke var inkludert i det første kartet ser ut til å være mål bibliotekene faktisk jobber med, sier hun.

– Det er viktig at vi viser frem alt det betydningsfulle arbeidet som gjøres i norske bibliotek, og vi håper dere ønsker å markere årets Nasjonale bibliotekdag med oss på en bærekraftig måte.Fakta

Dette er Nasjonal bibliotekdag

Nasjonal bibliotekdag ble for første gang arrangert i 2015. Dagen skal synliggjøre bibliotekene ovenfor beslutningstagerne og folk flest. Nasjonal bibliotekdag kan ha et tema, og årets tema er skolebibliotek. Årets tema er kun et forslag, har du allerede andre planer for å feire dagen, må du gjerne følge dem.

Nasjonal bibliotekdag gir en mulighet til å snakke om bibliotek med dem som ikke vanligvis er på biblioteket. Kanskje du vil dele ut brosjyrer på stand? Alle oppfordres uansett til å trekke frem aktuelle bibliotekpolitiske saker og dagen er en god anledning til å kontakte media.

Alle som markerer Nasjonal bibliotekdag kan fritt benytte logoer, farger og bilder som dere finner på denne siden. Lager du noe morsomt? Vis det til oss! Bruk emneknagg #nasjonalbibliotekdag eller del bilder på vår Facebook-side eller send bilder til oss på e-post. Husk å spørre de du fotograferer om det er ok å dele bildet på nett.

Norsk Bibliotekforening kan dessverre ikke sende ut fysisk materiell til alle som skal gjøre noe på Nasjonal bibliotekdag, men vi oppfordrer alle til selv å lage det materiell de ønsker seg. Plakater, T-skjorter, bokmerker, ballonger, buttons, brosjyrer, vimpler, krus eller bokbind!

Vi er på Instagram!

Norsk Bibliotekforening har fått en lnstagram-konto. Følg med på @norskbibforening.Vi vil låne kontoen vår til bibliotek rundt i landet. Kontoen lånes en hel kalenderuke. Alle typer bibliotek er velkomne til å melde interesse! Vil du låne vår konto?

Ta kontakt med oss på e-post: abg@norskbibliotekforening.no