Småsaker
2/2021

Småsaker

Sverige: Fant store forskjeller

Svensk Bibliotekforening har gjort en undersøkelse og funnet er ikke veldig overraskende: Det er avdekket store forskjeller mellom landets biblioteker under pandemien, både i hva slags tilbud de gir til befolkningen og hvordan ansatte har opplevd nedstengningen som har vært langt mer omfattende i Sverige. Undersøklesen viser også at bibliotekene har opplevd varierende støtte fra ledelsen i kommunene. Bibliotekforeningen mener undersøkelsen er nok et argument for å få bibliotektjenester definert som «samfunnskritisk virksomhet».

Norge: Stormøtet til Oslo

Det 77. Bibliotekmøte blir i Oslo og både NBF-leder Vidar Lund og lokallagsleder Helene Voldner (bildet) gleder seg stort. Deichman Bjørvika blir et sentralt sted for møtet, som arrangeres 23.- 25. mars 2022. I fjor skulle møtet gått av stabelen i Haugesund, men ble som kjent avlyst på grunn av smittesituasjonen. Bibliotekmøtet har vært arrangert helt siden 1908.

Danmark: Mer enn utlån

Når det snakkes om folkebibliotek, må vi snakke om mer enn utlånstall og besøkstall – vi må snakke om hva borgeren fikk ut av sitt besøk i biblioteket. Dette mener Seismonaut, som har laget en undersøkelse på vegne av Roskilde Centralbibliotek. Fire områder peker seg ut som en kvalitet for brukerne og disse er sammenfattet under fire begreper: Frirom, perspektiv, kreativitet og fellesskap.

89 prosent av bibliotekets brukere har benyttet seg av samlingen, mens 34 prosent benyttet fysiske fasiliteter. En av fem har brrukt veiledningen og 19 prosent av de spurte har deltatt i arrangement i biblioteket. Det er kulturoginformation.dk som omtaler rapporten.