Bibliotek
2/2021

Katedralskolens bibliotek

I 2020 feiret Christiania katedralskoles bibliotek 300-årsjubileum. Biblioteket har en historie som går atskilling lenger tilbake, men de gamle boksamlingene ble forsømt etter reformasjonen.

Klassisk bibliotek. Samlingsforvalter Ernst Bjerke på vei opp til bibliotekets galleri.

I motsetning til ellers i Europa hadde vi heller ikke vitenskapelige institusjoner og høyskoler. Katedralskolen i Kristiania ble derfor en viktig institusjon, men på 1600-tallet forsvant det meste av bøkene i bybranner. 300-årsjubileet markerer at i 1720 var biblioteket igjen i drift og offentlig tilgjengelig.

Vårt første universitet kom ikke i gang før 1813, men før det kunne man ta «førsteeksamen» på Katedralskolen. Skolen var som et mini-universitet som i tillegg til bibliotek hadde universitetsfunksjoner som museum, myntkabinett og botanisk hage. Det betyr at biblioteket fikk vitenskapelig og kulturell betydning. Skolens bibliotektilbud ble bedret da Deichman-samlingen flyttet til skolen, og de to bibliotekene hadde skolens rektor Jacob Rosted som bibliotekar.

Dagens elever på «Katta» har sitt eget skolebibliotek. Det historiske biblioteket hadde fra gammelt av gode samlinger innenfor filologiske fag, historie og pedagogikk. Det finnes også spesialsamlinger om farmasi, Asbjørnsens eventyr, tidlige kristiania-trykk, gjenstander samt Wessel og Norske Selskab. Det «gamle» biblioteket presenterer seg i dag dels som «forskningsbibliotek, dels som bokmuseum». Vi skal ikke glemme at biblioteket også har en pedagogisk funksjon som gir en unik kultur- og mediehistorisk læring.

Variasjon. Cato Schiøtz’ varierte Wergelandsamling kom til biblioteket i 2015.