Artikler
3/2021

Klipparkivet

Første afroamerikanske filmkysset er funnet i Nasjonalbiblioteket

Det første filmkysset mellom to afroamerikanske skuespillere er funnet i Nasjonalbibliotekets samling. Kysset er fra en helt unik versjon av Something Good – Negro Kiss fra 1898, som gikk viralt etter at den ble gjenfunnet i USA. Filmen, som er regissert av filmpioneren William Selig, ble hentet til Norge i sin samtid av to brødre fra Leksvik i Trøndelag, melder Nasjonalbiblioteket i en pressemelding. Filmene brødrene tok med hjem fra USA i 1898, er blant de eldste i Nasjonalbibliotekets samling. «Vi hadde sett filmene og kjente til deres historie her i Norge, men de var ikke merket med tittel eller noe annet som gjorde det mulig å identifisere dem», sier seksjonsleder ved Nasjonalbiblioteket Eirik Frisvold Hanssen i en pressemelding.

Filmen hadde vært regnet som tapt fram til den ble gjenfunnet i USA i 2017. Funnet fikk enorm oppmerksomhet, blant annet fordi filmen skiller seg radikalt fra den karikerte framstillingen av afroamerikanere som var vanlig da filmen ble laget. Der andre filmer fra perioden bruker hvite skuespillere i blackface og typiske «Jim Crow»-stereotypier, etterlater denne filmen et annet inntrykk.

Da nyheten om funnet ble kjent, viste det seg at en av filmene i Leksvik-samlingen stemte svært godt overens med beskrivelsen av det amerikanske filmfunnet. «Da vi fikk sett Something Good, skjønte vi at vår film kunne være en variant av samme film. Det var de samme skuespillerne, de samme kostymene og den samme bakgrunnen. Men dette er to forskjellige opptak, antakelig gjort samme dag», sier Frisvold Hanssen i pressemeldingen.

Versjonen som er identifisert ved Nasjonalbiblioteket, skiller seg fra den amerikanske ved at den er lengre og skuespillerne er filmet på lengre avstand. Den er mer kompleks og inneholder et lengre forspill før kysset, med beiling, avvisning og forhandling. «Filmen har ikke samme renhet som den amerikanske versjonen, men vi får se mer av skuespillerne og hvordan de agerer sammen. Vi vet ikke hvorfor det er laget to ulike versjoner av filmen. Det finnes bare en tittel registrert i Seligs filmkatalog», sier Frisvold Hanssen.

1,4 millioner kroner til bibliotek og innbyggertorg

Nasjonalbiblioteket gir 1,4 millioner kroner til samarbeidsprosjekt mellom Drammen og Indre Østfold kommune for å finne svaret på: hvordan få til beste praksis for samarbeid mellom innbyggertorg og bibliotek? Halvparten av beløpet tildeles nå i 2021 og resten gis i 2022. Prosjektet har som mål å lære om effekter og utfordringer ved samorganisering og samlokalisering av bibliotek og innbyggertorg. Det vil være viktig å undersøke hvordan kommunene kan få samarbeidsgevinster, samt på utvikling av bibliotek og innbyggertorg, samtidig som stedsutvikling styrkes.

Biblioteksjef i Drammen, Jørgen Hovde, forteller på Drammen kommunes hjemmesider at ett av prosjektmålene er å lære om effekter og utfordringer ved samorganisering og samlokalisering av bibliotek og innbyggertorg.

Elin Brandsrud, biblioteksjef for Indre Østfold, at samarbeidet mellom Drammen kommune og Indre Østfold startet allerede i 2019, hvor det ble kartlagt at det ble gjort samme organisatoriske grep i forbindelse med kommunesammenslåing.

Forfatter foruroliget over rasismesvar i ISF-undersøkelse

I en Fritt Ord-undersøkelse mener en av fire at det skal være lov med rasistiske ytringer. Forfatter Olav Østrem synes dette er foruroligende og mener det vitner om at vi har et problem. Han har nylig gitt ut boka Hatefulle ytringer, sprunget ut fra en idé om at vi trenger mer kunnskap om konsekvensene av hets og sjikane. «Jeg som mange andre vil gjerne ha en tøff offentlighet der vi kan krangle så busta fyker om blant annet politikk og religion. Men når vi blir usaklige og går på person, har vi bomma. Vi må lære oss å skille mellom ytringer om emne og sak og ytringer om person og bakgrunn», sier forfatteren til Vårt Land (vl.no). «Et av formålene med paragrafen er å forhindre at folk trekker seg tilbake. Det finnes mange som ikke tør å ta del i offentligheten fordi de der møtes av tøffe ytringer som handler om hvem de er, ikke hva de mener.» Anki Gerhardsen sitter i den regjeringsnedsatte Ytringsfrihetskommisjon, som har i oppgave å undersøke hvordan det står til med ytringsfriheten i Norge. Gerhardsen forteller at kommisjonen blant annet har diskutert straffelovens paragraf 185, som hun mener er uhensiktsmessig diffus. «Hva betyr hatefull? Hva betyr å forhåne noen? Hva er ringeakt? Hvis jeg sier at en navngitt leder for Jehovas vitner er med på å ødelegge sårbare menneskers liv, har jeg da forhånet noen? Hva er religionskritikk og hva er hatefullt?», spør Gerhardsen på utrop.no (Norges flerkulturelle avis).

Frivillige sjåfører kommer hjem til deg med bøker

Mens innbyggerne oppfordres til å holde seg mest mulig i ro, sørger frivillige for å levere bøker fra bibliotekene i Indre Østfold kommune. Vanligvis er tilbudet «Boken kommer» forbehold de med funksjonsnedsettelse, men biblioteksjef Elin Brandsrud forteller at de nå har utvidet tilbudet. «Det siste året har vi inkludert tjenesten til å gjelde alle som ikke kan komme seg til biblioteket, uansett årsak, Mange må holde seg hjemme på grunn av karantene eller bare for å være ekstra forsiktig. Da opplever vi av tilbakemeldingene at dette er et kjærkomment tilbud», sier Brandsrud til Indre Østfold kommune. Arild Pedersen er en av de bibliotekansatte som utfører noen leveranser på vei hjem fra jobb, men han presiserer at også trenger hjelp. «Med fem bibliotekavdelinger og en veldig stor kommune, er vi helt prisgitt hjelp av frivillige sjåfører til å dekke alle bosteder. Vi er veldig takknemlig for alle frivillige som stiller opp, vi kunne ikke tilbudt dette uten deres hjelp», sier han. Bjørn Gjesdal er en av de frivillige ildsjelene. «Jeg synes det er viktig å bidra til å holde innbyggerne i aktivitet, å unngå passivitet. Lesing bidrar til dette», sier Gjesdal, som kjører leveranser fra Skjønhaug innbyggertorg og bibliotek. Havnås-beboeren har vært bussjåfør i over 20 år, så kjøringen har han full kontroll på. Også Randi Martinsen synes lesing er viktig i koronatiden. Hun kjører leveranser fra Tomter innbyggertorg og bibliotek. Én av de lesehungrige mottagerne er Birger Jensen på Østereng i Mysen. Her får han levert en pose med ønsket litteratur. «Hjemlevering av bøker fra biblioteket er et kjempeflott tilbud i koronatiden», forteller han.