Norsk Bibliotekforening
3/2021

Partner for tsjekkisk bibliotekforening

Norsk Bibliotekforening deltar i nytt prosjekt om samarbeid og utvikling.

SAMARBEIDER MED TSJEKKIA: Ann Berit Hulthin og Norsk Bibliotekforening.

– Da tsjekkisk bibliotekforening (SDRUK) tok kontakt tidlig i 2020 og spurte oss om å være partner i et prosjekt, svarte vi raskt ja. EØS-prosjektet skal profesjonalisere og utvikle vår søsterorganisasjon

i Tsjekkia. Som partner skal vi bidra til strategiske styringsdokumenter for foreningen, kommunikasjon-splaner, styrke kontakten med medlemmene og andre organisasjoner, gi innspill til internasjonalt samarbeid og generell utveksling av know-how. Med mer enn 100 år på baken, tenker vi at Norsk Bibliotekforening har noe å bidra med, sier generalsekretær Ann Berit Hulthin.

Håper på besøk

Prosjektet ble noe utsatt på grunn av koronapandemien, men er nå startet opp og vil foregå fra april 2021 til mars 2023. – Til høsten håper vi å få besøk fra Tsjekkia. Budsjettet gir rom for at to personer kan komme til Oslo og se hvordan vi jobber, møte hovedstyret og ulike organisasjoner som vi samarbeider med, delta på Norsk Bibliotekforenings årlig organisasjonsmøte og besøke bibliotek. Skandinaviske bibliotek har vært en inspirasjon for tsjekkiske bibliotek i mange år. Prosjektet gjør det mulig å utdype samarbeidet mellom tsjekkisk og norsk bibliotekarbeid ytterligere.

Vil ha eget kontor

Tsjekkisk bibliotekforening representerer institusjonsmedlemmer og har i dag 60 medlemmer inkludert nasjonalbiblioteket, flere fylkesbibliotek, universitetsbibliotek og folkebibliotek, blant annet folkebiblioteket i Praha. En statlig bibliotekstrategi beskriver bibliotekene som pilarer i sivilsamfunnet, lokale møteplasser, støtteinstitusjon for utdanning og læring og tilrettelegger for kultur og kunnskap. For å kunne nå målene i strategien, trengs en sterk organisasjon som kan representere bibliotekene på tvers av fagfelt. Foreningen ble opprettet i 1992. Organisasjonen har ingen ansatte, men håper at prosjektet vil resultere i opprettelse av et kontor med en ansatt generalsekretær.

– Det er Tsjekkisk bibliotekforening som leder prosjektet og har ansatt Eliška Bartošová som koordinator. Vi gleder oss til å bidra og vil i tillegg få kunnskap, nettverk og inspirasjon tilbake fra Tsjekkia sier leder i Norsk Bibliotekforening, Vidar Lund. En vinn-vinn-situasjon.