Norsk bibliotekforening
4/2021

Småsaker

Angrer på yrkesvalg

SVERIGE: – Man er en innsider og samtidig en outsider. Man er en del av fellesskapet, men avvikler såpass at man ikke fullt ut kan være et medlem i gruppen, mener Milia Rahman Olsson. Hun har i sin eksamen ved Linnéuniversitetets bibliotekarut-danning i Sverige forsket på hvordan bibliotekarer med annen hudfarge enn hvit har det på jobb. Ni biblioteksansatte er med i studien. Kun fem av dem hadde fast jobb, tross rundt ti år i yrket og ingen følte seg kalte til å ta sjefsjobber. – Det handler ikke om at man som «rasifiserad» er overfølsom eller ikke har humor, det handler om at man har fått nok og at man fortjener bedre, sier Olsson. Det er biblioteksbladet.se som skriver om saken.

E-utlån økte 50 prosent

DANMARK: Statistikken for danske biblioteker viser, ikke uventet, at besøkstallene sank med 42 prosent i fjor. Korona og nedstengning har skylden. «Det er bemerkelsesverdig at fallet på nasjonalt nivå ikke er enda større, og det er imponerende at en-kelte biblioteker har vært i stand til å holde utlånsfallet nede i 13 prosent», skriver Dansk bibliotekforenings medlemsblad. Utlån av ebøker og lyd, steg med hele 50 prosent. E-produkter utgjorde 15 prosent av alle utlån i 2019, men steg til 26 prosent i fjor.

Disse leder IFLA

Valgene av IFLA-ledere ble gjort i sommer og dette er resul-tatene. Leder først, nestleder etterpå. Asia Oceania: Winston Roberts (New Zealand) og Debal Kar (India). Europe: Stuart Hamilton (Ireland) og Frédéric Blin (France). Latin America and the Caribbean: Alejandro Santa (Argentina) og Georgina Torres (Mexico). Middle East and North Africa: Imad Bachir (Lebanon) og Abeer Al-Kuwari (Qatar). North America: Julius Jefferson (United States) og Christina de Castell (Canada). Sub-Saharan Africa: Sarah Kaddu (Uganda) og Ayanda Lebele (Botswana).