Artikler
5/2021

Byens hemmelige liv – og kanskje appen i ditt liv

Anbefalt av: Magnhild Johansen, bibliotekar Bodin videregående skole

Anbefalt: Hanna Bjørgaas, Byens hemmelige liv, 2021, Cappelen Damm

Artsorakel: Utviklet av Artsdatabasen, Gjenkjenner ville dyr og planter i Norge fra bilder tilgjengelig på artsobservasjoner.no

Det var baksideteksten på boka som gjorde susen: 

Å sammenligne ukjente arter med fremmede på fest ga mening for meg. Å kjenne igjen ulike dyr, planter, sopp og kryp bidrar signifikant til å øke min personlige følelse av lykke. Biologisk klassifikasjon har mye til felles med bibliotekfaglig klassifikasjon, så det kan være snakk om en yrkesskade. Compulsive classification disorder? Du hørte om det her først.

Men problemet “hvordan bli kjent med de ukjente på festen” løses ikke i noen særlig grad ved hjelp av denne boka. Det finnes visstnok rundt 20 000 insektarter i Norge. Alle som har lett i ei insektbok veit at det aldri finnes bilde av akkurat det krypet du har funnet. Så hva heter egentlig den pene gule sommerfuglen som sitter under utelampa? Hva holder den på med hele dagen, og hvorfor er den akkurat der? Leter den etter et sted å overvintre? Eller er den egentlig vanligere i Sverige og har havnet på min fest fordi det har blåst østavind i tre uker på tamp? Hvis man vet navn på arten kan man finne ut alt dette interessante, og det er her Artsdatabanken kommer inn i bildet.

Har du vært på kurs i lesersørvis? Det har jeg. Fritt etter hukommelsen, som riktignok kan være påfallende selektiv, så lærte vi å tenke ut hvilke aspekter ved ei bok som kunne tiltale lånere, og på bakgrunn av dette foreslå andre bøker som kan gi låneren noe av den samme opplevelsen, på engelsk kalt . I dette tilfellet blir det vel mer snakk om en “nerdalike” – en app laget av Artsdatabanken. De må ha brukt koronatida godt, for midtveis i den lanserte de appen . Lykke! Man tar bilde, putter det inn i appen, zoomer godt inn, trykker på, og vips! Arten til den ukjente festdeltakeren under utelampa er plutselig snevra inn til to alternativer, og etter et par kjappe oppslag hist og pist har den blitt en gul frostmåler. Kanskje oppvokst på ei blåbærbuske i nabolaget. Og den må være en hann, for hunnene er sånn sirka vingeløse. Når jeg nå har blitt kjent med ham treffes vi overalt utover resten av høsten, men mest om morgenen under utelampa. Da er festen i stor grad over for hans del, han er nattaktiv. 

Appen passer for alle aldersgrupper, men som i skuffende mange andre deler av livet er man sjøl ansvarlig for kildekritikken. Enkelte festdeltakere lar seg bare ikke artsbestemme ut fra mobilfoto. Det ser for eksempel ut til at appen nekter å forholde seg til slimsopp, og den er betenkelig skråsikker på diverse edderkopper som ekspertene i mitt liv insisterer på å mikroskopere genitaliene til. Likevel; som oftest kommer appen opp med ett eller flere mer eller mindre gode forslag til art. I godt lag anbefaler jeg å prøve en selfie i appen.

Jeg håper du blir kjent med riktig mange trivelige fremmede. Og high five til Artsdatabanken.