Norsk Bibliotekforening
5/2021

NBF Tidsskriftformidlingen Anbefaler

Helse- magasinet vitenskap og fornuft

Helsemagasinet vitenskap & fornuft (VOF) formidler forskning innenfor helse og menneskelig utvikling og eies av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Magasinet inneholder temaer innen ernæring, evolusjon og medisin til læring, pedagogikk, psykologi og filosofi.

Helsemagasinet vitenskap og fornuft (VOF) sitt mål er å bidra til et bedre samfunn med flere friske samfunnsborgere. Enkeltindi-videt skal her få tilgang til tverrfaglig kunnskap som har relevans for egen helse og folkehelsa generelt.

Magasinet gir fakta basert på fagkunnskaper. Den faglige og populærvitenskapelige helseinformasjon balanseres godt i bladet.

Bakgrunnen til redaksjonen er innen biologi og evolusjon, økonomi, ernæring og kosthold, psykologi, trening, mat-kunnskap, forskning og undervisning.

VOF er seriøst og veldokumentert. De populærvitenskapelige artiklene gir deg kildene slik at du selv kan kontrollere det som introduseres.

Bladet leses av helse- og miljøbevisste mennesker i alderen 15 til 90 år.

Magasinet utgis 7 ganger i året.