Norsk Bibliotekforening
5/2021

Småsaker

Pris til Världens bibliotek

SVERIGE: Det nettbaserte Världens bibliotek, kjent som Ver-densbiblioteket i Norge der partneren er Nasjonalbiblioteket, er tildelt Greta Renbergs pris. Greta Renborg (1921-2005) var forfatter, bibliotekar og ildsjel som ga navn til prisen.

“I Greta Renborgs anda har Världens bibliotek breddat, demo-kratiserat och ökat tillgängligheten till angelägen litteratur”, skriver biblioteksforeningen i Sverige.

Truffet av det digitale

DANMARK: - Den digitale tidsalder har truffet bibliotekene og corona har aksellerert utviklingen – en utvikling som bibliote-kene skal henge med i, for dette er den vei brukerne vil, skriver Steen Bording Andersen i Altinget.dk. Han er leder i Danmarks Biblioteksforening.

Andersen henviser til en debatt som har gått om bibliotekene “der man lett kan få opplevelsen av at alt var bedre før da fysiske bøker og medier var enerådene, før digitaliseringen satte inn. Det kan vi jo se at brukerne ikke er enig i”, skriver han.

Enorm rekord for Sommerles

NORGE: 164.000 barn deltok i årets Sommerles, som ble avslut-tet i september. Dette er 40.000 flere enn i fjor, og det er satt gode rekorder. Deltakerne har lest hele 2,3 millioner bøker, som gir 14,2 bøker per barn. Om ikke Gutta i trehuset er populær nok fra før; den første boka i serien (13 etasjer) ble også “vinne-ren” i årets Sommerles med over 30.000 utlån.