Artikler
5/2021

Vil lokke med digitale bygdiser

Biblioteksjef i Ål, Anne Kaslegard vil gjerne ha hallingdølene til å bruke biblioteket enda mer.

Stolt. Biblioteksjef Anne S. Kaslegard har all grunn til å være stolt over det nye biblioteket på Ål.

Gjennom prosjektet Digital bygdis har biblioteket får midler fra Nasjonalbiblioteket til en kampanje for å få flere til å bruke de digitale tjenestene deres. For mens tradisjonell bibliotekbruk med papirboklån og fysisk besøk står sterk, opplever biblioteket at det digitale tilbudet er lite kjent og lite brukt.

– Vi vil fremme digitale tilbud som e-bøker, e-lydbøker, film, aviser og tidsskrift, og vi opplever at informasjonsmateriellet vi har ikke når frem til alle, sier Kaslegard.

Med videosnutter av bygdefolk som bruker disse tilbudene, vil de nå ut med det glade budskap ved hjelp av bygdefolket selv.

Planen er å lage en serie med filmsnutter der ålinger forteller om hvordan de bruker biblioteket digitalt, som bonden som hører lydbok i fjøset, eller den amerikanske tilflytteren som lese dagens New York Times helt gratis. Filmene skal ut på sosiale medier, og kanskje vises som forfilm på Ål kino. I tillegg lager biblioteket kurs i bruk av de digitale tjenestene, og formidler det til alle 10.-klassingene i kommunen på det årlige skolebesøket.