Biblioteka våre
2/2022

Fyller Skofabrikken med bøker

Da Halden kommune skulle etablere nytt bibliotek, tenkte de bærekraft og gjenbruk. Dermed ble det bibliotek i det som tidligere var Østfold skofabrikk.

Tekst:
Terje Hansteen
Foto:
Terje Hansteen

Halden kommune, Halden bibliotek, Silje Falch Johnsen

Biblioteket fikk skolester i gave av ordføreren da biblioteket åpnet.

Foto: Ellen Mitfjord/ Kandusi.no.

De første dagene etter at vi hadde åpnet 10. januar, kom det inn folk som husket Skofabrikken og ville se hvordan det har blitt her. Selve skallet i bygget er bevart, både det ytre og indre. Dette er i høyeste grad en bærekraftig løsning, man tenker i nye baner og dessuten ville det jo være historieløst å ikke kunne gjenbruke bygg, poengterer biblioteksjef Nina Ewart.

Stiller ut sko

Selv om mye er nytt, glemmer ikke bibliotekene skofabrikk-røttene.

I dag kan Halden bibliotek boltre seg på hele 2300 kvadratmeter. Planen er å holde åpent 365 dager i året. Det forventes 200 000 besøkende hvert år. I alt er de 11 ansatte, inkludert en lærling. Ewart er storfornøyd med hva de har fått til i de gamle lokalene.

– Jeg føler en stor glede over at vi har fått disse flotte lokalene. Flerbruk i gamle lokaler er rett og slett spennende, og vi har fått betydelig mer areal for publikum. Vi har fem møterom oppe og to nede, og alle har fått navn etter Skofabrikken, for eksempel Lissa og Såla. En gang var det en skofabrikk i byen som het Casco, derav navnet på et av de andre møterommene våre, sier en veldig engasjert biblioteksjef.

Nina Ewart berømmer Halden kommune for å ha lyttet til de ansatte på biblioteket da biblioteket skulle utformes. Og snart får de en spesialutstilling med sko fra Halden historiske samlinger.

Inspirasjon fra Gøteborg

200 meter fra biblioteket ligger Halden videregående Bildeskole. Høgskolen i Østfold er heller ikke langt unna. Ewart lover at det kommer til å bli mange tilbud ved biblioteket. For eksempel makerspace-aktiviteter i samarbeid med Høgskolen i Østfold, hvor barn kan få lære programmering og koding.

– Vi kan ha verksteder med mange forskjellige aktiviteter og vi har fått et formidlingsrom, Eventyrrommet, en idé hentet fra Gøteborgs stadsbibliotek. Der tar vi imot barnehager og har klassebesøk. I tillegg har vi fått en egen scene for arrangement i voksenavdelingen. De nye bibliotekrommene gir oss mange forskjellige muligheter til aktiviteter, forklarer Ewart.

Tidligere lå biblioteket i gamle lokaler som ikke hadde blitt vedlikeholdt siden innflyttingen i 1985.

– Alt var gammelt og slitt. Så å få flyttet til «nye» lokaler der alt var nytt, unntatt veggene da, har vært et løft, sier bibliotekar Dagh Casselbrant.

Kommer dere til å tenke historie når dere lager utstillinger?

– Er det noe Halden ikke mangler, så er det historieinteresse, så jeg håper at vi til og med kan få til innovative utstillinger med fokus på nåtiden og framtida. Det historiske løser seg alltid, sier Casselbrant.

Områdeloft Nord

Fasaden minner om at bygget i senere tid var et kjøpesenter. Men i sjelettet til dagens flerbrukshus ligger en skofabrikk

Halden var en gang selve skobyen i Norge. Man kunne telle hele 17 skofabrikker i den lille byen. Den største var Østfold skofabrikk som holdt til i Os allé 3, og som ble lagt ned i 1967. De siste tjue årene fram til 2018 lå det et kjøpesenter på denne adressen, men det forsvant og de store lokalene ble stående tomme. Noe måtte gjøres.

Halden kommune startet et prosjekt som ble kalt Områdeløft nord. Man så at butikker flyttet ut av sentrum, og man opplevde butikkdød i dette området da kjøpesenteret Tista senter ble etablert. Prosjektet oppgraderte parken utenfor, det ble skøytebane, risleanlegg og en byhage ved elva Tistas bredder. Kommunen leide gamle bygg her og der til sine tjenester, og man så behovet for å samle disse tjenestene. I 2018 kjøpte derfor Halden kommunale pensjonskasse dette bygget, det ble rehabilitert og en offentlig navnekonkurranse ble utlyst. Det endte med «Skofabrikken».

– I dag inneholder bygget en rekke tjenester, og vi kommer til å få til mye synergi, sier Ewart og ramser opp Familiens hus, Frivillighetssentralen, ungdomsklubben, to nye kinosaler, Vekst spiseri, Edderkoppen gavemakeri, åpen barnehage, helsestasjon, barnevern, PPT, læringsmiljøteam, spesialpedagogisk team, og leiligheter.

Bærekraftsmålet

Biblioteket byr på nye aktiviteter på tradisjonsrik grunn.

– Biblioteket fikk nye lokaler fordi muligheten dukket opp med Skofabrikken med plass til biblioteket der. Det var imidlertid ikke en aktiv diskusjon på forhånd at vi raskt skulle finne lokaler til et nytt bibliotek, og at det skulle være gjenbruk. Det ble likevel resultatet, og det er vi fornøyd med, også sett i lys av at kommunen skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål, sier Gun Kleve, spesialrådgiver i Avdeling for samfunnsutvikling i Halden kommune.

I denne saken var det flere pågående prosesser samtidig som førte til at biblioteket fikk oppgraderte og flotte lokaler, poengterer hun. Det var snakk om både kommunens satsning på universell utforming, det var Områdeløft nord og pensjonskassens kjøp av det tidligere «storsenteret».

– Biblioteket skaper sammen med de øvrige virksomhetene i Skofabrikken til økt trafikk av folk. Sammensetningen av virksomheter kan også bidra til synergier for alle og vi ser at biblioteket har fått en kraftig økning i antall besøkende etter åpningen i de nye lokalene, avslutter Kleve.