Dybde
2/2022

Dialog og rolleforståing

Jørgen Hovdes stillingstittel er virksomhetsleder for Bibliotek og Møteplass i Drammen kommune, noe som betyr at han har ansvaret for både bibliotektjenestene og innbyggertorg i kommunen. Denne samorganiseringen skjedde i forbindelse med at Nedre Eiker og Svelvik ble en del av nye Drammen kommune. – Vi i Drammen har ikke innbyggertorg på biblioteket, men vi driver et prosjekt med indre Østfold. Der har de samlokalisert alt, forteller Hovde. Hovdes dobbeltrolle synliggjør en annen problemstilling: Hvordan skal folk flest klare å skille mellom politisk informasjon fra kommunen og uavhengig meningsutveksling på biblioteket, når tjenestene glir over i hverandre? Drammen kommune hyret nylig inn Opinion til å ringe 1200 beboere i Drammen og indre Østfold for å høre hva de mente om samlokalisering av bibliotek og innbyggertorg. Nesten en fjerdedel var bekymret for bibliotekets uavhengighet. En av fem fortalte at de ville ha mindre tillit til svarene fra bibliotekarer som står i samme skranke som innbyggertorgansatte. – Dette må vi være veldig bevisst på. Biblioteket er like mye kommune som alle andre, men i innholdsproduksjonen vår er vi uavhengig. Mens med innbyggertorget er målet å skape møteplasser mellom kommuner og innbyggerne, sier Hovde. Han kommer med et eksempel: – Hvis kommunen skal ha en temaplan på høring, så kan det hende de som jobber med den, sier at de vil bruke biblioteket og infotorget som møteplass. Da kan jeg som biblioteksjef si at om det skal være på biblioteket, så kan vi heller ha en debatt hvor vi kan vurdere ambisjonsnivået i den temaplanen, og hente inn noen utenfra kommunen, sier Hovde.

Omstridt møte

Da Muslimsk dialogforum ville arrangere et møte med Sian på biblioteket i Drammen, måtte det skje midt i biblioteklokalet. Det er nemlig der scenen ligger. Hovde mente at dette måtte de si ja til. Men han forteller at han møtte skepsis fra flere i kommuneadministrasjonen. – Særlig kommunikasjonsavdelingen. De var veldig opptatt av at nå kan det se ut som kommunene tilrettelegger for at Sian skal få talerør i kommunens lokaler. Det ble en diskusjon om hvor mye biblioteket skulle informere om møtet, og hvordan. Skulle det skapes oppmerksomhet rundt dette eller ikke, sier Hovde. Ordføreren ville dessuten holdes oppdatert, siden dette var kontroversielt. – Men biblioteket gjorde dette fordi vi er en uavhengig arena, og dette er i tråd med folkebibliotekloven, sier Hovde.

Politisk sak

Møtet ble avholdt 31. oktober 2020 og gikk rolig for seg. Sikkerheten var godt ivaretatt av politiet, både underveis og gjennom flere møter før debatten. Dersom det skjedde noe eller ble sagt noe på scenen som stred imot norsk lov, så skulle dette tas hånd om av politiet. – Politiet hadde også møter med personalgruppa på biblioteket i forkant. Der var meningene veldig delt, og det skjønner jeg. Mange synes det var kjempefeil at vi gjorde dette, både ressursmessig og innholdsmessig. Var det verdt det?– Det var en fin samtale med joviale drammensere og Sian. Jeg synes det var verdt det av flere grunner. Vi klarte å være en arena for en samtale hvor motmeninger møttes til en god dialog. Dessuten fikk vi prøvd uavhengigheten vår i en vanskelig situasjon, sier Hovde. Da denne prosessen var over, ønsket Hovde å klargjøre for kommuneledelsen hva bibliotekets uavhengighet innebærer. – Vi fikk laget en politisk orienteringssak der dette står i klartekst. Jeg synes den ble veldig god. Der står det at biblioteket må være uavhengig også med tanke på hvordan tilbudet gjøres kjent, sier Hovde. Kommunikasjonssjef i Drammen kommune, Jørgen Arntzen, svarer følgende om dialogen rundt møtet mellom Sian og Muslimsk dialogforum i en e-post: Her var det en ekstern arrangør som lånte bibliotekets lokaler til dialogmote. Fra mitt ståsted som kommunikasjonssjef anså jeg det ikke som kommunens oppgave å skape oppmerksomhet rundt et eksternt møte. Vi mente derfor at kommunens kanaler ikke skulle brukes til å promotere arrangementet. Kommunens kommunikasjonsbehov i denne sammenhengen var å informere innbyggerne om at biblioteket var stengt for ordinære besøk i det tidsrommet motet pågikk, og det ble gjort.

Jørgen Hovde leder både bibliotek og innbyggertorg, og er opptatt av å sikre bibliotekets uavhengighet.

Foto: Solvor Snoen Hoel/ Drammensbiblioteket