Dybde
2/2022

Sperrebånd ble løsningen

I vinter tok biblioteksjef Ida Omdal Haaland i Lindesnes kommune et prinsipielt standpunkt for å verne om bibliotekets uavhengighet. Det skapte debatt langt utenfor kommunegrensene.

Lindesnes setter de opp dette sperrebåndet mellom kafeen og biblioteket etter stengetid.

Foto: Rolf Steinar Bergli

Det endte med at hun ble stående i en mediestorm, etter at KrF-leder Olaug Bollestad stilte følgende skriftlige spørsmål til likestillingsminister Anette Trettebergstuen:

«Viser til sak på vl.no (Vårt Land, red.anm.) om en gruppe kristne eldre som gjennom 30 år har møttes til sosialt samvær på biblioteket i Lindesnes, men som nå har fatt beskjed om at de ikke lenger er ønsket der. Begrunnelsen fra biblioteksjefen er at ‘Lovverket sier at biblioteket skal vare en uavhengig møteplass’. Er statsråden enig i denne tolkningen av loven?»

Trettebergstuen svarte med å vise til bibliotekloven og at biblioteksjefenes «redaktørlignende rolle». For Omdal Haaland kom spørsmålet som et sjokk. For saken var allerede løst – og dessuten fremstilte Bollestad situasjonen feil. Den kristne forsamlingen hadde holdt ukentlige møter i den gamle kommunestyresalen i Vigeland i 29 år. Men etter kommunesammenslåingen i 2020 var ikke lokalet lenger tilgjengelig. Derfor fikk de tilbud om å bruke bibliotekets kafé midlertidig.

I fjor høst gikk biblioteket gjennom rutinene sine og tok kontakt med alle som lånte lokalene. Vi lagde retningslinjer i kontrakten om at dersom innholdet hadde politisk, religiøs eller kontroversiell tematikk, så kan biblioteket kreve at det åpnes for debatt i etterkant, sier Omdal Haaland.

Symbolsk sperreband

Men så var det den kristne gruppa, da. Det virket litt kunstig å skulle ha debatt etter et lite menighetsmøte, så biblioteksjefen tilbød dem heller et annet rom. Men de trivdes i kafeen og hadde ikke noe lyst til å flytte mer rundt. Løsningen ble følgende: Når biblioteket stenger, så setter de opp et symbolsk sperrebånd som fysisk markerer skillet mellom biblioteket og kafeen.

– Slik kan vi leie det ut som et hvilket som helst lokale, og jeg får fremdeles ha redaktøransvaret i bibliotekdelen, sier Omdal Haaland.

Men:
– Jeg er fortsatt usikker på om vi har valgt den beste løsningen her, og opplever ikke at det er noe klart svar på det, sier Haaland. Bollestad svarer på sin side at hun ikke ser dette som en løsning:

– Vi er usikre på hva vi har misforstått i denne saken og stiller oss undrende til hvorfor et sperrebånd mellom biblioteket og kafeen er nødvendig slik biblioteksjefen skisserer, svarer hun i en e-post.