Biblioteket
3/2022

Svartebok fra 1400-tallet i Norges eldste bibliotek

Vinjeboka fra 1400-tallet gir utrolige svar på hverdagslige ting som kjærlighet, kriminalitet og sykdom. Den er godt bevart blant mange andre bokskatter i Norges eldste bibliotek, ved Christiania Kathedralskole i Oslo.

Tekst:
Harald Vingelsgaard

Samlingsforvalter Ernst Bjerke holder fram Vinjeboka fra 1400-tallet.

– Vinjeboka er en svært liten bok, men kanskje den rareste, morsomste og mest spennende vi har, sier samlingsforvalter Ernst Bjerke.

Vi møter ham i kjelleren til Oslo Katedralskole i Ullevålsveien i Oslo.

Hvordan vinne en kvinnes hjerte?

Vinjeboka inneholder en miks av folketro, trolldom og religion og hverdagslige råd fra datidens katolske Norge fra slutten av 1400-tallet og framover. Denne miksen gir de utroligste svar på alt fra kjærlighet til å avsløre tyver. Metoden for å vinne en ung kvinnes kjærlighet består for eksempel i å ta det venstre skulderbladet av en grå padde og feste dette på pikens drakt. «... og straks vil hun følge deg. Dette er et probat middel, og er virkelig sant», står det i boka.

Samtidig som du fester kroken, må du si:

Jeg maner deg, o, skulderblad, ved Den hellige treenighet, ved Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Jeg maner deg ved Jesu Kristi pine. Jeg maner deg ved Jomfru Maria, ved alle de hellige patriarker, profeter, apostler, martyrer og bekjennere. [...] Videre maner jeg ved alt som kan sverges ved: At denne kvinne eller møy som du har rørt ved, ikke skal ha fred, ro eller hvile før hun kommer til meg, drevet til det av Ham som skal komme og dømme levende og døde, når verden går opp i flammer. Amen.

Sitatet er oversatt fra latin til moderne bokmål i Oska Garsteins Vinjeboka: Den eldste svartebok fra norsk middelalder (Solum forlag, 1993).

For å fange en tyv, kunne man ta vokslys fra alteret og dryppe korsets tegn på forskjellige måter, avsi formaninger og avslutte med: Vis meg ansiktet på tyven. Så skulle man få se hvem tyven var.

Funnet under kirkegulvet

– Et spennende bibliotek. Fint. Estetisk. Jeg har vært her mange ganger, først med en venn, deretter to ganger på historieomvisninger, sier Antonina Bukhantsova, som er elev i andre klasse ved Oslo Katedralskole. Under omvisningen fikk hun og de andre elevene lære om verdenshistorien ved at samlingsforvalter Ernst Bjerke fortalte om denne boka om verdenshistorie fra 1400-tallet.

Vinjeboka ble funnet ved en tilfeldighet i 1796. Den lå under gulvplankene i koret i en forfallen stavkirke i Telemark. Det var arbeiderne som jobbet med å rive kirken, som fant boka. Soknepresten ga boka til biblioteket, hvor den senere er bevart.

Dette er den desidert minste blant bibliotekets 50 000 bøker. Den er 4,8 centimeter bred og sju centimeter høy, og inneholder 106 håndskrevne sider av mange forskjellige forfattere.

– Vinjeboka er den eneste svarteboka fra middelalderen som er bevart. Magi var dagligdags på den tiden, som en del av skaperverket, fram til begynnelsen av 1600-tallet, sier Ernst.

På 1600-tallet knyttet lovgivningen all magi til djevelen. Dette var en tid da hekser ble brent på bålet.

Vinjeboka står på UNESCOs liste over Norges dokumentarv.

Som et bokmuseum

Dette er Nordlands Trompet av Petter Dass i førsteutgave, og til venstre ser vi det eneste bevarte eksemplaret av Den norske dalevise fra 1683, som var forløperen til Nordlands Trompet.

Norges eldste bibliotek er på en måte et bokmuseum, som inneholder store mengder med historiske skatter fra forskjellige tidsepoker. Mye kommer fra boksamlinger testamentert til biblioteket.

Vil du se Asbjørnsen og Moes Norske folkeeventyr i første-utgaven, slik den var som ny i heftene fra 1843? Vil du se i originalboka For arbeidsklassen av Henrik Wergeland, med håndskreven hilsen til kong Karl Johan, eller førsteutgaven av Nordlands Trompet av Petter Dass? Vil du ser Camilla Colletts Amtmannens Døtre i original førsteutgave med dedikasjon til Welhaven?

Alt dette finnes i biblioteket takket være en boksamling som ble gitt som gave fra Anne Marie og Kjell Christian Ulrichsen.

– Gaven fra Ulrichsen består av en av de mest fornemme samlinger av bøker i norsk litteraturhistorie, med Wergeland, Asbjørnsen og Moe, Petter Dass og Camilla Collett, sier Ernst Bjerke.

Både Henrik Wergeland og Peter Christen Asbjørnsen var elever ved Katedralskolen.

Skolebibliotek!

Norges eldste bibliotek er et skolebibliotek.Christiania Katedralskole ble startet allerede i år 1153, mens skoleboksamlingen ble bygd opp på 1600-tallet.

– Skolen åpnet biblioteket i år 1720. Året før hadde den fått rektors private boksamling som gave, sier Ernst Bjerke.

Det nye biblioteket fungerte som offentlig bibliotek i byen. I en mannsalder omfattet skolebiblioteket også Deichmanske biblioteks samlinger. Og fram til 1815 fungerte samlingen nærmest som nasjonalbibliotek.

Under andre verdenskrig stuet okkupantene bøkene vekk. Da Norge fikk fred, ble bøkene hentet fram igjen og satt opp i det som nærmest ble et museumsbibliotek. Oslo Katedralskole fikk et eget, nytt elevbibliotek i 1950.

På hylla

  • 15 bøker fra tiden før 1500-tallet

  • 300 bøker fra 1500-tallet

  • 3 000 bøker fra 1600-tallet

  • 10. 000 bøker fra 1700-tallet

  • Resten av de 50 000 bøkene er fra 1800-tallet

Omvisninger og forskning

Hvem er det som bruker det gamle biblioteket?

– Hit kommer både lærere og elever. Her har jeg omvisninger for foreninger, lag og kulturgrupper. Biblioteket blir mye brukt av forskere, sier Bjerke.

Han holder åpent hver dag for skolens lærere og elever. Men andre som ønsker å se biblioteket, må avtale dette på forhånd.

Norges eldste bibliotek inneholder bøker om mange forskjellige emner: teologi, filosofi, jus, skjønnlitteratur og historie. De fleste bøkene er skrevet på latin, gresk, tysk, engelsk eller dansk, slik disse språkene var for flere hundre år siden. Det er med andre ord vanskelig å lese bøkene i Norges eldste bibliotek, hvis man ikke er ekspert på fremmedspråk fra den gang da.

– Biblioteket avspeiler hvordan Norge sakte, men sikkert kom inn i den felles europeiske kultursfære. De fleste bøkene er trykket i Tyskland, England og Italia, før de ble importert hit. Vi fikk tanker, ideer og impulser fra Europa til Norge via disse bøkene, sier Ernst Bjerke.

Norges eldste bibliotek er som et lysår fra en e-bok på en skjerm. Inne i biblioteket står de aller fleste bøkene plassert på hyllene, svært fint innbundet, som små rektangulære møbler. Noen av dem gjenspeiler bokstavelig talt liv. Enkelte bøker er håndskrevet på dyrehud – pergament. Hud fra kalv holdt seg best. På en av bokryggene er mønsteret fra dyrets blodårer lett synlig. Dette skyldes at pergamentet ikke ble garvet.

Råd mot sykdom

Før vi forlater Norges eldste bibliotek, tar vi med oss noen flere råd fra Vinjeboka.

For å helbrede brannsår: Ta husløk og stampe det til rennende melk, og bland i byggmel, honning og det hvite av ett egg. Lag en bløt deig. Lag et plaster av dette ved hjelp av et linklede, og legg dette over såret.

For lungesyke: Ta et lodd ingefær, to lodd laurbær, to lodd alantrot, helost og bland det med honning. Tas om kvelden og om morgenen.

For å oppnå det man vil: Ta med et sverd ut i skogen og finn et lyst sted. Tegn en magisk sirkel for å avgrense magiens område. Si bestemte formler. Kom tilbake neste dag, så ligger det du ønsker deg, midt i sirkelen. Det er sikkert og visst, om vi tror det som står i boka.