Biblioteket
3/2022

NB + NLB = sant

Det ligger an til at Norsk lyd og blindeskriftbibliotek (NLB) slås sammen med Nasjonalbiblioteket innen 1. januar 2023.

Smidd: Gifteringer i sølv med punktskrift.

Foto: Alianca_braille.jpg av Luistravasso/ Wikimedia Commons. Lisens: CC BY-SA 3.0

NLB fikk på nyåret i oppdrag å utrede en mulig sammenslåing av NLB og NB. Oppdragsgiver var Kultur- og likestillingsdepartementet. Rapporten anbefaler en sammenslåing. NLB sitt fagråd stiller seg bak konklusjonen. Det samme gjør Blindeforbundet og Universitets- og høgskolerådet.

NLB skal legge til rette for god tilgang til litteratur og bibliotektjenester for personer med lesevansker, blinde og svaksynte og andre som har vansker med å tilegne seg trykt tekst. De produserer og formidler litteratur som lydbok i Daisy-format og som punktskrift. NLB bistår også syns- og lesehemmede studenter, brukerorganisasjoner, skoler og bibliotek.

Rapporten peker på mange positive effekter av en fusjon mellom NB og NBL. Begge katalogiserer i Bibliofil og trenger folk som er flinke på dette. De to samarbeider allerede om utveksling av EPUB-filer for videre bearbeiding. Men tilgangen er begrenset på grunn av rettighetshensyn. Den store gevinsten av samarbeidet vil komme dersom NLB kunne få tilgang til filer som er digitalt avlevert til NB. «Det vil være enklere å argumentere for en slik bruk dersom den skjer innenfor NB som organisasjon», står det i rapporten.

Bedre samarbeid med bibliotekene i landet er et viktig mål for NBL for å bidra til at bibliotekene kan bli fullverdige bibliotek for alle i kommunene. Dette vil også trolig bli enklere som en del av NB.

Institusjonene holder allerede til i samme bygg, i det gamle Universitetsbiblioteket i Henrik Ibsens gate 110 i Oslo, og de har delt datasystemer i flere år.