Ny i jobben
3/2022

Ny i jobben

Siri Tidemann Naalsund

Navn:  Siri Tidemann Naalsund
Alder:  44
Ny tittel: Avdelingsdirektør, lokalbibliotek, Deichman

– Hva går den nye jobben ut på?

– Jeg begynte som avdelingsdirektør for lokalbibliotekene til Deichman 1. september i år. Det er 22 biblioteker, organisert i 12 seksjoner med like mange ledere. Sammen skal vi utvikle bibliotekenes tjenester i henhold til oppdragsbrev fra våre eiere, og etter hvert en ny bibliotekplan for Deichman.

– Hva var den gamle jobben din, og hva gjorde du der?

– Jeg var i fem og et halvt år biblioteksjef i min hjemkommune Asker. Som virksomhetsleder for bibliotek var jeg ansvarlig for oppfølging og utvikling av bibliotektjenestene i kommunen opp mot våre eiere. Særlig viktig i Asker var oppfølgingen av arbeidet med å jobbe tverrsektorielt og å samarbeide i forbindelse med bærekraftsmålene som kommunen ble tuftet på.

– Hva er du mest fornøyd med å ha fått til i den gamle jobben?

– For meg var det svært viktig at prosessen med kommunesammenslåing ble en konsolideringsprosess for bibliotektjenestene. At vi var et kollegium med lik praksis, rutiner og et helhetlig tilbud til innbyggerne. Vi var ganske godt forberedt i januar 2020, men det tok to år med Ccovid-19 før vi virkelig kom ordentlig på plass.

– Hva ønsker du å få til framover?

– Den neste tiden skal jeg først og fremst bli kjent med Deichmans lokalbibliotek og det store kollegiet som gir tjenester til befolkningen. Jeg er overbevist om at nært og godt bydelssamarbeid innad i offentlig sektor, men også med frivilligheten, vil være viktig i årene som kommer.