Bokstart
3/2022

– Barn elsker egentlig å lese

I Fredrikstad samarbeider biblioteket og litteraturhuset med Foreningen !les om å få de minste til å bli glade i bøker. Deres nyeste verktøy heter Bokstart.

Tekst:
Terje Hansteen

– Både mamma og pappa leser for meg. De leser Girlskate for meg. Egentlig leser vi litt forskjellig, for eksempel Harry Potter, forteller Sara, som sammen med de andre barna i Speiderfjellet barnehage har satt seg i en ring. Og Cecilie kan fortelle at hennes mamma leser Mermaid for henne. Hver eneste dag.

Vil vekke leseinteressen

Midt i ringen av barnehagebarn sitter Sylwia Stasiak fra Litteraturhuset Fredrikstad og forteller. Ingvild Kjølstad fra Fredrikstad bibliotek lytter sammen med barna. De to representerer prosjektet Bokstart, som er initiert av Foreningen !les. Målet er at barn skal bli lest for fra de er små, ja faktisk helt fra de er babyer. Barna blir invitert til litteraturhuset og biblioteket, og så besøker Stasiak og Kjølstad av og til barnehager i Fredrikstad for å vekke leseinteressen blant de små. Speiderfjellet barnehage har spesielt fokus på lesing for barna, forteller førskolelærer Line Myrvang.

– Vi i barnehagen leser mye for barna, vi har for eksempel samlingsstunder med bøker. Og vi drar til biblioteket. Vi har barn fra mange kulturer i Speiderfjellet barnehage, og kanskje de blir lest for på eget språk. Men jeg tror egentlig ikke det er så mange som blir lest for.

– Er det foreldrene som svikter?

– Både ja og nei. Det er jo travle hverdager for de fleste. Og boka konkurrerer med digitale medier. Mange foreldre er veldig flinke til å lese, men vi skulle ønske at langt flere ville lese for barna, svarer Stasiak.

– Hvorfor er det så viktig å starte tidlig med lesingen?

– Hovedgevinsten er at barna lærer seg masse nye ord, og at de klarer å sette ord på følelsene sine. De lærer uttrykk. Og de lærer å sette ord på fantasiene sine. Vi ønsker også å vise foreldrene hvor koselig det er å kunne lese for barna, og å skape en hyggelig situasjon. Boka er en del av kosen, og de tar med seg vanen videre. Vårt ønske er også at alle barn som begynner på skolen, skal ha det samme utgangspunktet, forklarer Stasiak.

«– Hovedgevinsten er at barna lærer seg masse nye ord, og at de klarer å sette ord på følelsene sine.»

Sylwia Stasiak

Kosestunder

Ingvild Kjølstad leder barne- og ungdomsavdelingen ved Fredrikstad bibliotek.

– Det er viktig å skape vaner tidlig. Vi ser store forskjeller i hvor kjent barna er med bøker. Noen klarer å lese Harry Potter, andre klarer ikke å lese noe som helst. Dette er jo også bakteppet for Bokstart. Vi opplever at barnehager som ligger nær biblioteket, er flinke til å bruke oss.

Kjølstad og kollegene prøver også å legge til rette for at barnehagene kan spise lunsj nå de kommer til biblioteket hver tirsdag.

– På fredagene kommer det rundt 50 barnehagebarn til Litteraturhuset. Det er nye barn hele tiden, forteller Kjølstad, som håper barna kan få bokvaner som varer hele livet.

– Hva med innvandrerbarn med foreldre som ofte leser norsk dårlig?

– Mange innvandrerfamilier er flinke til å oppsøke biblioteket, men som bibliotek har vi en jobb å gjøre i forhold til både innvandrerfamilier og norske familier. Det handler bare om tilpassing. Vi kommer også til å ha brosjyrer om Bokstart tilgjengelig på flere språk.

Bokstart

  • Prosjekt som går ut på å dele ut gratis bøker og informasjonsmateriell om språkutvikling til små barn (0–3 år) og deres foreldre i samarbeid med helsestasjoner og bibliotek.

  • Målet er å styrke foreldrenes rolle for barnas språk- og identitetsutvikling og legge til rette for leselyst og senere barnas lese- og skriveferdigheter.

  • Gjennomføres i rundt 30 land. Foreningen !les har tatt initiativ til Bokstart i Norge. Gjennomføringen skjer i samarbeid med Sametinget og flere kommuner og fylkesbibliotek.

Les for den nyfødte!

Sylwia Stasiak ønsker å vise at det skjer mye for barn og unge også på Litteraturhuset.

– Barn elsker jo egentlig å lese, sier hun.

Bokstart oppfordrer foreldrene til å starte med å lese for barna med en gang de er født. Kjølstad forteller om forskning som viser at barn som har blitt lest for helt fra babystadiet og fram til de er to år gamle, får en veldig god språkutvikling.

Bokstart Fredrikstad ble forberedt et år før kickstarten i februar 2022. Det ble laget brosjyrer, barnehageansatte ble invitert til biblioteket for å få informasjon, og en rekke aktiviteter ble knyttet opp mot prosjektet.

Prosjektet er ment å gå over flere år, så sant pengene er der. Så langt har bokstarterne i Fredrikstad fått midler for ett år fra Viken fylkeskommune. Nasjonalt har Sparebankstiftelsen støttet Bokstart i to år.

Sylwia Stasiak fra Litteraturhuset Fredrikstad leser for barna i Speiderfjellet barnehage.

Foto: Terje Hansteen