Aktuelt
3/2022

– Hver dag er en leselystdag

Den endelige leselyststrategien skal legge klare føringer for flere år fremover. Det lovet kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen da hun deltok på Kick-off om leselyst under Arendalsuka.

Tekst og foto:
Bjørn Harry Schønhaug

Lesing på dagsorden: Liv Gulbrandsen (f.v.), kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og kunnskapsminister Tonje Brenna møttes på biblioteket under Arendalsuka til en samtale om leselyst.

Hvordan få enda flere til å finne leselyst og leseglede? Trettebergstuen og kunnskapsminister Tonje Brenna møttes på biblioteket i Arendal den 16. august i år til en samtale ledet av forfatter, skuespiller og frilanser Liv Gulbrandsen.

Vil ha innspill og innsats

Trettebergstuen svarte at hun vil at den endelige strategien skal legge klare føringer for flere år fremover.

– Vi skal ikke ha et leselystår. Hver dag er en leselystdag.

Før hun vil skrive under på et ferdig dokument, vil hun ha et grundig forarbeid med innspill fra aktører i bokbransjen og andre relevante grupper, sa statsråden fra scenen på Arendal bibliotek.

Denne saken gikk i trykken rundt en måned etter Arendalsuka. Bok & bibliotek er kjent med at Kultur- og likestillingsdepartementet i mellomtiden har innledet samtaler med Nasjonalbiblioteket og andre sentrale aktører for å komme på sporet av hva som finnes av effektive lesetiltak i dag.

– Det å lage en strategi er ikke et mål i seg selv, vi er åpne for forslag, sier hun.

Kunnskapsminister Tonje Brenna fulgte opp med å understreke at det kreves en innsats fra mange.

– Det er et langt lerret å bleke.

Penger til skolebibliotek

Nylig leste Tonje Brenna Leksikon om lys og mørke av Simon Stranger. Flere ganger måtte hun legge fra seg boka fordi leseopplevelsen var så sterk.

Trettebergstuen og Brenna svarte bekreftende på spørsmål fra Liv Gulbrandsen at bibliotekene er et viktig middel i kampen for økt leselyst. Kunnskapsministeren påpeker at regjeringen allerede har overført rekordstore midler til kommunene, og utfordrer kommunene på at det må være mulig å finne penger til skolebibliotek.

– Vi vil at pengene til kommunene skal dryppe på bibliotekene, sier hun.

Nylig bevilget Regjeringen 17 millioner for å styrke skolebibliotekene. Per nå har 26 kommuner fått midler fra potten. Et av de grunnleggende kriteriene for å få penger er å legge til rette for skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering. Det er også et sterkt ønske at midler som blir tildelt, skal gå til å styrke samarbeidet mellom skolebibliotekene og folkebibliotekene.

Brenna er glad det finnes mange kreative ansatte på biblioteker rundt om i landet.

– Bibliotekene våre er ulike. Når samfunnet endrer seg, barns preferanser endrer seg og populasjonen endrer seg, må vi tenke nytt om hvordan vi trekker folk til bibliotekene våre.

«Leselyst handler om framtida til demokratiet.»

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Promp, tiss, bæsj og kulturarv

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen beskriver hvor viktig hun mener det er å oppdage og oppleve leseglede, rett og slett følelsen du har når du dypdykker inn i en bok som fascinerer deg.

– Det er en gave å lese, sier hun.

Trettebergstuen vokste selv opp kun 500 meter unna biblioteket, noe som var avgjørende for lesegleden hun har i dag.

– Nå ønsker jeg at alle unger skal ha den samme opplevelsen jeg hadde.

Statsråden er glad for at leselyst blir hevet i ordskiftet.

– Det er ikke dumt at leselyst løftes frem. Det er helt fundamentalt.

For de som var til stede på Arendal bibliotek, avslørte Trettebergstuen at hun fikk Norske folkeeventyr i dåpsgave. Åpenbaringen om hvor bra bøker kan være, og hvilken glede de kan gi, fikk hun da hun leste Bukkene Bruse på badeland av Bjørn F. Rørvik.

– Det er promp, tiss, bæsj og kulturarv. Da blir det en god bok.

Større fristelser

En langvarig tendens er at unge leser, men de leser kortere tekster. Gutter leser mindre enn jenter. Kunnskapsminister Tonje Brenna tror noe av årsaken ligger i at vi har mistet evnen til å konsentrere oss. Dessverre er det slik at for mange er det andre og større fristelser i dagliglivet enn det å sette seg til rette med en god bok i fanget.

– Det som jobber mot oss, er alt det som forstyrrer. Ta en pause fra telefon og spillet, sosiale medier – alt som distraherer. Vær til stede i boka, er Brennas oppfordring.

Kunnskapsministeren var opptatt av at også voksne som ikke er lesere i dag, kan lære seg å bli det. Det er aldri for sent å oppdage gledene som finnes i møter med god litteratur.

– Vi kan ikke gi opp voksne som ikke har fått det til.

Tonje Brenna etterlyser også forbilder. Idrettshelter, artister og andre som barn ser opp til, noen som kan slå et slag for bøker og økt leselyst.

Roen som senker seg

Trettebergstuen ser på leselyst i en større sammenheng. Hun påpeker at uten å kunne lese og skrive har du heller ikke det redskapet som skal til for å ytre deg i samfunnet.

– Leselyst handler om framtida til demokratiet.

En annen utvikling Trettebergstuen ser, er at færre foreldre leser høyt for eller sammen med barna sine. Selv setter hun lesestunder med sønnen svært høyt. Ikke bare selve lesingen, men roen som senker seg når de setter seg til rette for å få en god leseopplevelse sammen. Brenna ser den samme tendensen.

– Vi skal være flinkere til å lese sammen med barn, både gutter og jenter. Særlig de yngste gutta må vi bruke mer tid på, sier kunnskapsministeren.

Brenna forteller at hun nylig leste romanen Leksikon om lys og mørke av Simon Stranger. Hun er tydelig berørt når hun snakker om boka. To ganger måtte hun legge den fra seg fordi temaet var fæle ting mennesker opplevde under krigen.

– Jeg har lært av Stranger at det kan være lurt å veksle mellom to bøker hvis det du leser, er litt heftig.

Det er hevet over enhver tvil at bøker er viktig for kunnskapsminister Tonje Brenna og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. For Trettebergstuen var det spesielt én bok som fikk mye å si:

– Mitt møte med Gummi-Tarzan forandret livet mitt.

Disse sto bak arrangementet på Arendal bibliotek 16. august: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), Norsk Bibliotekforening, Norsk Forfattersentrum, Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU), Den norske Forleggerforening, Foreningen !les og Leser søker bok.