Årets bibliotek
1/2023

Lesersørvissamtalen med barn

Hvordan anbefale bøker sånn at barn får lyst til å lese? Lesersørvis lover en metode for mer treffsikre leseanbefalinger.

I 2017 gav Vanja Øyrås ved Telemark fylkesbibliotek ut boka Lesersørvis. Nå er oppfølgeren her: Lesersørvis til barn, denne gangen med flere forfattere, både fra skole- og folkebibliotek, og flere fylkesbibliotek i ryggen.

Lesersørvis tilbyr et begrepsapparat og en metodikk for utarbeidelse av leseforslag basert på folks interesser og tidligere lesing. Noen av temaene i boka er: metoder for å gjøre seg kjent med samlingen, skolebibliotek, tips til å skrive bokbeskrivelser som fenger, og apellfaktorene (illustrasjoner, tempo, karakterer, tone, bakgrunnsramme, hendelsesforløp og språk).

Er du bibliotekansatt i skole- og folkebibliotek? Da er du definitivt i målgruppen. Men boka kan også brukes av lærere, formidlere og andre voksne som jobber med å skape leselyst.

«Ved å skape sterke lesere, skaper vi også kritiske lesere som kan vurdere kildenes troverdighet. Lesing gjør veien til utdanning lettere, utjevner forskjeller og åpner muligheter,» skriver Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i forordet.

Utgivelsen er støttet av Nasjonalbiblioteket gjennom det nasjonale prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek og finnes gratis tilgjengelig for nedlasting. Den vil også bli tilgjengelig i e-bokappen BookBites.

For papirutgave, ta kontakt med ditt fylkesbibliotek.