Kviteseidsaken
1/2023
«Kviteseidsaken»

Med stor tillit følger stort ansvar

Folk stoler på biblioteket og de som jobber der. Også i den vesle bygda Kviteseid i Vest-Telemark, selv etter at et barn oppdaget kameraet biblioteksjefen hadde montert på publikumstoalettet.

Tekst og foto:
Line Scheistrøen

Biblioteket i Kviteseid ligger bare et steinkast unna kommunehuset.

Kviteseid folkebibliotek er en viktig møteplass for mange av innbyggerne i kommunen. Ordfører Bjørn Nordskog er opptatt av å ta godt vare på det.

– Jeg husker jeg var med bestemor på biblioteket. Hun hadde alltid med seg en kurv fylt av bøker da vi gikk til, men også på vei fra, sier ordfører Bjørn Nordskog i Kviteseid.

Biblioteket ligger bare et steinkast unna kommunehuset. Ordføreren innrømmer at han likevel sjelden tar turen innom. Tiden strekker ikke til.

Som ordfører har han hatt nok å gjøre de siste årene. På toppen av pandemien og trøbbel med økonomien var «biblioteksaken» i september i fjor det siste han hadde ønsket.

«Biblioteksaken»

Faksimiler fra regionavisene TA og Varden.

Da et barn tilfeldigvis fant et godt skjult kamera på toalettet i andreetasjen på biblioteket i Kviteseid, gikk alarmen. Biblioteket ble stengt, og politiet satte i gang etterforskning. Det ble kjent at «en kommunalt ansatt» var varetektsfengslet mistenkt for å ha filmet unge jenter som gikk på toalett.

– Målet har vært å filme unge jenter under 18 år. Og han har forsøkt å identifisere jentene, og deretter har han lagret og sortert filmene under navn, uttalte Sigrid Dahl, politistasjonssjef i Midt- og Vest-Telemark, til Varden 27. oktober.

Kunne det være biblioteksjefen? spurte folk seg. Han som hadde lagt så fint til rette for ungdommene på biblioteket? Først over en måned etter at saken kom ut, ble navnet offentliggjort. Det var ham. Biblioteksjefen hadde da vært i stillingen siden 2017.

Ifølge politiet har biblioteksjefen erkjent at han har montert kameraet og lagret materialet. 

– Barn har ikke vært noe motiv i det hele hatt. Han har forklart at han ikke har noen seksuell interesse for unge jenter, sa mannens forsvarer, advokat Andreas Nyhaug, til Varden.

Til NRK uttalte politistasjonssjefen like før jul at filmene har vist at det dreier seg om 20–30 jenter under 18 år.

Når vi skriver midten av januar 2023, er saken fortsatt under etterforskning.

Innbyggerne tok biblioteket tilbake

I Kviteseid kommune har innbyggerne tatt biblioteket tilbake, noe ordfører Bjørn Nordskog og personalsjef Karin S. Lauvstad er glade for. Stine E. Ruud (i døra) tar imot innbyggerne på dager når biblioteket er betjent.

Kommunen satte umiddelbart krisestab. De unge fikk noen å snakke med. Det ble brukt tid og ressurser på å informere, det var gjennomgang av ulike rutiner, og blant annet ble kommunale bygg sjekket for mulige skjulte kameraer.

– I et lite samfunn som vårt vet alle alt veldig fort. Vi opplever at folk er flinke til å ta vare på hverandre, sier ordføreren.

Da biblioteket i Kviteseid åpnet igjen, kom folk raskt tilbake.

Mange stikker innom den vakre bankbygningen fra 1911. Biblioteket er for tiden betjent onsdager og torsdager, fra klokka 12 til klokka 16. Som i mange andre kommuner kan man også i Kviteseid bruke biblioteket utenom åpningstidene.

Biblioteket er en viktig møteplass for mange. Barn og unge bruker det mye etter skoletid. Det samme gjør lag og foreninger.

– Vi er et samfunn basert på tillit. Det er jo sånn vi vil ha det i Norge, sier ordføreren.

«Biblioteksaken» er det få som er opptatt av. De er heller ikke veldig interessert i å snakke om den hvis du spør. Det er akkurat som om folk er ferdig med saken og at de har et behov for å gå videre.

– Vi var redd for at saken skulle gjøre at færre bruker biblioteket, men det virker ikke slik, og det er jeg glad for, sier personalsjef Karin S. Lauvstad og legger til:

– Jeg opplever ikke at innbyggerne har mistet tilliten til biblioteket.

Vi stoler på bibliotekansatte

I desember i fjor utførte Advicia en undersøkelse for Nasjonalbiblioteket som blant annet tok for seg holdninger til biblioteket i befolkningen. Konklusjonen er i overveldende i favør av bibliotekene:

  • Det er stor enighet i befolkningen om at bibliotekene har et godt omdømme, og at man kan stole på informasjonen som man får derfra.

  • De aller fleste mener at ansatte i bibliotekene har høy faglig kompetanse.

  • De aller fleste mener at et bibliotek er et godt sted å være.

    Svein Arne Tinnesand, Nasjonalbiblioteket

Avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand, leder for avdeling for bibliotekutvikling ved Nasjonalbiblioteket, er ikke overrasket over svarene fordi det er langt fra første gang at en undersøkelse forteller at vi har høy tillit til bibliotekene og dem som jobber der.

– Tilliten til biblioteket er bygd på et mye sterkere fundament enn at den lar seg ødelegge av enkelthendelser, mener Tinnesand.

Han sier at vi i Norge forventer at denne tilliten ikke misbrukes.

– Vi hører for eksempel sjelden historier om at folk stjeler bøker eller lager bråk på bibliotekene.

Behov for nye krav?

Vidar Lund, Norsk Bibliotekforening

Bibliotekene satser på barn og unge. Likevel stilles det i dag ikke krav om politiattest for bibliotekansatte.

– Jeg skulle gjerne hatt anledning til å kreve politiattest, selv om det ikke er en garanti mot at noe kan skje, sier personalsjef Karin S. Lauvstad i Kviteseid kommune.

Ifølge Vidar Lund, leder i Norsk Bibliotekforening, er det mulig for kommuner å kreve dette.

– Her må kommunen som bibliotekeier gjøre en vurdering om det er nødvendig. Særlig skolebibliotek, men også folkebibliotek, kan komme i en slik situasjon at det er innafor å be om politiattest, sier Lund.

Mange med Lund mener at dagens regelverk er godt nok. LO, Datatilsynet, flere departementer og Bibliotekarforbundet mener at det kan være greit med en restriktiv praksis for å innhente politiattester.

May-Britt Sundal, Fagforbundet

– Du skal ha en grunn for å kreve politiattest, sier May-Britt Sundal, leder for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet.

– Samtidig er det viktig at vi skaper trygge arenaer for barn og unge, men om det krever politiattest generelt for dem som jobber på bibliotekene, er en større diskusjon. Jeg syns vi må ta den diskusjonen når vi ser at biblioteker nesten blir som fritidsklubber, sier Sundal.

Ja takk, begge deler

På Ranheim i Trondheim er «Kulturtribunen» bibliotek og fritidstilbud for barn og unge. Generelt kreves det ikke politiattest av dem som jobber på bibliotekene i Trondheim, men på Ranheim er det litt annerledes.

– De som jobber på fritidstilbudet for 5.–7. trinn, har levert politiattest på lik linje med dem som jobber på fritidsklubb ellers i Trondheim kommune. Vi forsøker å skape trygge arenaer på biblioteket ved å ansette trygge voksne medarbeidere med god kompetanse, sier Lars Danielsen, avdelingsleder på Ranheim bibliotek.

Deichman i Oslo har en lignende praksis. For stillinger der man jobber hovedsakelig med barn, blir det bedt om politiattest.

Er én nok?

Personalsjef Karin S. Lauvstad i Kviteseid opplever at «biblioteksaken» ikke har gjort noe med innbyggernes tillit til biblioteket.

Mange biblioteker i Norge er som Kviteseid. Små med bare én ansatt. Er det trygt? For innbyggerne og for ansatte? Burde det vært bemanningskrav for bibliotekene?

– For oss er det bra at det ikke er et bemanningskrav. Vi har utfordringer nok med å rekruttere slik det er i dag. Det handler om økonomi, men det handler også om at ikke alle ønsker å bo i små kommuner, som Kviteseid kommune, sier personalsjef Karin S. Lauvstad

I Bibliotekarforbundet og Fagforbundet er de ikke så opptatt av bemanningskrav, men av at kommuner må ta ansvar for å sikre et godt bibliotektilbud til innbyggerne.

Veronicha Angel Bergli

Bibliotekarforbundet

– Det er først og fremst av hensyn til den bibliotekansattes trygghet og ikke minst mulighet til å kunne levere gode bibliotektjenester, samt gode og relevante åpningstider, at én ansatt er noe knapt, sier forbundsleder Veronicha Angell Bergli i Bibliotekarforbundet.

Møteplassen

– Har du en bok av Erika Fatland?

Den godt voksne mannen er en av dem som nesten alltid stikker innom biblioteket i Kviteseid når det er åpent. Vi kommer i snakk om bøker og om reiser til fjerne verdensstrøk. Vi deler historier fra land vi allerede har besøkt, og vi forteller hverandre om land vi gjerne vil reise til.

Han forteller at han allerede som ung var mye på biblioteket. Som i dag var det også den gangen et av få møtesteder de hadde i bygda.

– Vi opplever at biblioteket er viktig for innbyggerne. Vi har ikke tenkt å røre ved det, sier ordfører Bjørn Nordskog.

– Kommunens ansvar å sørge for trygge møtesteder

Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann

Det stilles ikke krav om politiattest for bibliotekansatte.

– Så langt jeg kjenner til, har ikke et slikt krav vært en aktuell diskusjon i forbindelse med ansettelse i bibliotek. Saken knyttet til biblioteket i Kviteseid er trist og uakseptabel. Bibliotekene skal være trygge møtesteder, og det er kommunens ansvar å sørge for at de er det, sier Odin Adelsten Aunan Bohmann, statssekretær i Kulturdepartementet.

Kommuner kan eventuelt kreve politiattest med hjemmel i politiregisterforskrift § 34-16 hvis den ansatte «skal utføre oppgaver som innebærer et tillitsforhold eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming».

I forarbeidene til politiregisterloven uttalte Justis- og beredskapsdepartementet følgende om bruk av politiattester:

»Det har de senere år vært en tendens til stadig å utvide bruksområdet for politiattester, og departementet finner det derfor nødvendig at det foretas en prinsipiell vurdering av når det bør være adgang til å utstede politiattest. Hensynet til samfunnsbeskyttelse må i denne forbindelse veies opp mot alminnelige personvernhensyn, samt hensynet til rehabilitering av tidligere straffedømte.»

Vil ha minst to på jobb

Anna Troberg

Foto: Alexander Donka

Som i Norge stilles det ikke krav om politiattest for ansatte på biblioteker i Sverige og Danmark. Det er heller ikke minstekrav til bemanning.

Det danske forbundet Kultur og Information har ikke tatt stilling til om slike krav er ønskelig.

Det samme er tilfellet i Sverige, forteller Anna Troberg, forbundsleder i Forbundet for kultur, kommunikasjon og kreative yrker.

De kjenner ikke til lignende saker i Sverige eller Danmark som den i Kviteseid.

Troberg er opptatt av hvordan de kan trygge bibliotekene for innbyggerne, men også for ansatte.

– Vi mener at hovedprinsippet må være at du aldri skal jobbe alene, og at det alltid skal være minst to på jobb. Undersøkelser viser dessverre at det blir mer og mer vanlig å jobbe alene på biblioteket.