Medlemssider
2/2023

Bli et debattbibliotek!

Til høsten er det valg. Det er en god grunn til å arrangere debatt i biblioteket.

Foto: Karmøy Bibliotek

Norsk Bibliotekforenings undersøkelse høsten 2022 om bibliotekenes debattdilemma viste at mange synes denne rollen er problematisk. Det å arrangere debatter tar for mye tid og ressurser. Flere var redd for å ta feil avgjørelser. Statistikk fra Nasjonalbiblioteket viser at bare fem prosent av arrangementene er debatter. Mange lokalpolitikere er ikke kjent med bibliotekets uavhengige rolle, og at det er biblioteksjefen som til sist vurderer hva som er viktig å diskutere på biblioteket.

Karmøydebatten

Folkebiblioteket på Karmøy er en aktiv debattarrangør. Det er alltid debatt i forbindelse med valget med representanter fra de ulike partiene.

– Ved å ha politiske debatter viser vi at vi har et samfunnsengasjement, sier biblioteksjef Hanne Mulelid. Biblioteket er et godt sted å ha debatter. Biblioteket er et lavterskeltilbud og en nøytral grunn. Mange vegrer seg for å gå på debatter som foregår i andre lokaler. Men på biblioteket kan alle gå.

-Vi har hatt Karmøydebatten på biblioteket i mange år, helt siden Lov om folkebibliotek kom i 2014. Vi har samarbeidet med lokalavisen og har hatt en journalist fra avisen som debattleder. Nå driver vi debattene uten lokalavisen, men bruker den samme journalisten som leder av debattene. Det har vært debatt om bompenger, religiøse forhold, byplanlegging, dialekter på Karmøy og om kvinner i politikken. Debattene blir i hovedsak lagt til hovedbiblioteket, men innimellom legger vi også debatter til filialene. De er alltid godt besøkt og har et engasjert publikum. Når vi har debatter, får vi også inn et annet publikum enn de som bruker biblioteket til vanlig, sier Mulelid.

– Det er viktig å ha en god samtaleleder. Det er også viktig å finne ut hva som rører seg i lokalsamfunnet og hvilke temaer som engasjerer. I forbindelse med valget til høsten skal vi ha speed-dating med politikerne.

Det er ikke bare når det er valg at Mulelid engasjerer lokalpolitikerne.

– Det er en kontinuerlig prosess i det å være synlig og å vise frem biblioteket for politikerne. Vi inviterer alltid inn hovedutvalget for oppvekst og kultur etter valget. Det er ikke alltid politikerne vet om alt det som biblioteket gjør, så derfor er det viktig å invitere dem inn.

Dette har gitt resultater. - Vi har fått midler til meråpent og nye stillinger. Vi har også fått fredet filialene våre, som ellers har vært i fare for å bli lagt ned. – En gang i måneden har vi ordførerens time. Det er et lavterskeltilbud der innbyggerne kan komme og snakke med ordføreren. Dette har blitt et godt innarbeidet tilbud i kommunen, avslutter Mulelid.

Gjør politikerne kjent med biblioteket ditt

Politikere er ofte ikke så godt kjent med alt det som foregår i biblioteket, hva et bibliotek er og skal være i vår tid. Kanskje de ikke vet hvor viktig biblioteket er for integreringen av nyankomne flyktninger, for skoler og barnehager, for ensomme eldre, som et kultursenter, et sted der folk kan få hjelp til digitale tjenester og mye mer. For mange mennesker er biblioteket et veldig viktig sted i kommunen. Og det trenger politikerne å få vite om.

Politiske debatter gir bibliotekene mulighet til å bli kjent med nye lokalpolitikere, og politikerne til å bli kjente med alt som bibliotekene står for og hva de gjør.

Norsk Bibliotekforening har fått laget en oversikt med tips og triks for å komme i gang med politiske debatter i biblioteket i forbindelse med det kommende valget.

– Som interesseorganisasjon for bibliotek og bibliotekbrukere er Norsk Bibliotekforening opptatt av politikk. Politikk lokalt og nasjonalt har innvirkning på bibliotekene, sier generalsekretær i Norsk Bibliotekforening, Ann Berit Hulthin. Vi oppfordrer til å arrangere politiske debatter i bibliotekene med tanke på høstens valg.

– Politiske debatter er med på å holde bibliotekene relevante for lokalsamfunnet. Foreningen ønsker seg debatter hvor man møtes ansikt til ansikt, og som legger til rette for en åpen samtale og et korrektiv til en digital debattkultur. Foreningen oppfordrer også bibliotekene til å tørre å la andre stemmer slippe til, de som er mindre taleføre og som sjelden slipper til i det offentlige ordskiftet.

– Biblioteket skal gi tilgang til forskjellige informasjonskilder slik at borgere kan treffe beslutninger på et opplyst grunnlag. Politiske debatter vil bidra til nettopp dette, avslutter Hulthin.