Om Bok og Bibliotek

Bok og Bibliotek ble etablert i 1934 som en videreføring av For Folke- og Barneboksamlinger (1907) og For Folkeopplysning (1916). Bladet tar opp temaer, trender og nyheter som angår bibliotek og bibliotekpolitikk – for eksempel nye arbeidsformer, teknologi, litteratur- og kulturformidling og bibliotekforskning.

Bok og Bibliotek har et ansvar for å bidra til en bibliotekfaglig offentlighet, ved å stimulere til faglig refleksjon og debatt og holde et skarpt blikk på de politiske rammene som omgir biblioteksektoren.

Bladet er redaksjonelt uavhengig og redigeres etter Redaktørplakaten.

Debattinnlegg og innkjøpte artikler uttrykker ikke nødvendigvis Bok og Biblioteks mening.

Bladet utkommer fire ganger i året med et kontrollert opplag på 3600 eksemplarer.

Redaktør Arne Olav Hageberg, epost: ao@bokogbibliotek.no.

Gå til Bok og Biblioteks nettsted her.